Forside / Rådgivning / I stalden / Svin / Erstatninger og økonomi

# Grise

Økonomi og erstatninger

Sådan kan vi hjælpe

At løbende optimere sin økonomi og herunder sin produktion er afgørende, og hos Velas kan vi guide dig på vej til, hvor du får mest muligt ud af dit arbejde, samt hvilke redskaber du kan tage i brug.

Herunder kan du blive klogere på nogle af de ting, som vi kan tilbyde.

DB Tjek

DB Tjek er et benchmark værktøj, som via sammenligning til lignende produktioner fortæller, hvor producenten gør det godt, og hvor der et potentiale. DB Tjek fokuserer på produktionsnøgletal – herunder alle omkostninger, der relaterer sig til produktionen og dækker henholdsvis 1. og 2. halvår løbende. DB Tjek giver stort udbytte, når vi i samspil med den enkelte ejer og medarbejder bruger tallene til at finde de områder, hvor en ændret eller øget indsats giver mest mening.

Produktionsbudgetter

Produktionsbudgetter laves både som oplæg til de årlige budgetter og i forbindelse med sanering af en besætning.

Teknisk Budget kan beregne flow i besætning, og hvordan produktion og forbrug ændrer sig i forhold til ændret flow.

Snak om Teknisk Budget giver ofte anledning til, at vi får drøftet, om der skal ske ændringer eller optimeres i produktionen.

P-kontrol

P-kontrol er afsæt til optimering i produktionen, idet vi kan udpege de områder, hvor der er potentiale – f.eks. fordi et nøgletal er forringet siden sidst.

Tal i P-kontrollen giver anledning til løbende drøftelse i forhold til produktionen.

P-kontrol er nødvendig for de fleste slagtegrisproducenter, hvis de vil oppebære et bæredygtighedstillæg fra slagteriet.

Erstatning

Hvis en kunde har en skade (brand, ventilationssvigt, oversvømmelse, sammenstyrtede bygninger etc.), hjælper vi med at opgøre værdi på de dyr, der er gået tabt i forbindelse med uheldet, og beregner det tabte løbende, indtil produktionen er reetableret.

Vi indgår desuden gerne i dialog med forsikringen – både akut ved skaden og i perioden, indtil produktionen er reetableret.

Her får du relevant griserådgivning

Rie Krukow
Kundeansvarlig

Rie Krukow er griserådgiver med fokus på tværfaglighed mellem griseproduktion og produktionsøkonomi.

2462 0113
Se flere medarbejdere indenfor Svin