# Løn, HR og rekruttering

Få hjælp til
det uventede

Bliv styret sikkert igennem

Sygdom

Rammes du eller dine medarbejdere af sygdom, er det vigtigt, at der bliver taget hånd om situationen på bedste vis – både i relation til den sygdomsramte medarbejder, men også i relation til at sikre, at din virksomhed overholder gældende lovgivning.

Som selvstændig erhvervsdrivende er der en lang række love og regler, som du skal efterleve i forbindelse med håndtering af medarbejderes sygdom, herunder enten betale løn under sygdom eller sygedagpenge, ligesom du skal sørge for, at medarbejderne kender virksomhedens fraværspolitik.

Som privat arbejdsgiver har du mulighed for, alt afhængig af virksomhedens størrelse, at tegne en sygedagpengeforsikring, der giver dig refusion af sygedagpenge fra medarbejderens 2. fraværsdag.

I Velas har vi mange års erfaring med håndtering af sygemeldinger, og vi hjælper gerne med at styre dig sikkert gennem regler, refusion og sygedagpenge. Vi kan derfor hjælpe med at søge refusion, så du får dækket dine udgifter til løn under sygdom – uanset om det er dig selv eller dine medarbejdere, der er sygemeldt.

Hvis du har spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at tage kontakt til vores løn- og HR-rådgivere, som er specialister i netop dette emne.

Barsel

Skal du eller en af dine medarbejdere have barn, så har man som forældre altid krav på at holde barsel.

Forældre har ret til i alt 48 ugers barselsorlov i forbindelse med, at de har fået barn.

De 48 ugers barselsorlov fordeler sig med både øremærket orlov til henholdsvis mor og far, og orlov som kan fordeles mellem mor og far.

Vil du vide mere omkring helt specifikke forhold i tilknytning til barselsorlov og barselsdagpenge, kontakt da venligst en af vores løn- og HR-rådgivere, som er eksperter på området.

Refusion

Som arbejdsgiver eller selvstændig får du ikke automatisk udbetalt refusion. Du skal selv anmelde sygdom eller barsel på virk.dk for at få refusion. Det er også her, du søger refusion for løntilskud eller fleksjob.

Hos Velas søger vi hvert år refusion for både store og små virksomheder. Det betyder, at du kan koncentrere dig om at passe din forretning og slippe for besværet med registrering og indhentning af refusion.

Kontakt en af vores løn- og HR-rådgivere, hvis du har spørgsmål omkring refusion.

Arbejdsskade

Er uheldet ude, og en af dine medarbejdere er kommet til skade ved en arbejdsulykke, er det særdeles vigtigt, at du som arbejdsgiver får taget hånd om situationen.

Når ulykken er sket, er det meget vigtigt, at man får anmeldt skaden. Det skyldes blandt andet, at en korrekt anmeldelse er nødvendig for, at den pågældende medarbejder kan få en eventuel erstatning.

For at du ikke risikerer at stå med en masse udgifter forbundet med arbejdsulykken, er det afgørende, at du har tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Ved at have den, sikrer man også, at de udgifter, der eventuelt måtte komme til genoptræning, medicin, behandling, erstatning og lignende, dækkes af forsikringen.

Med forsikringen på plads skal man anmelde ulykken via det elektroniske anmeldelsessystem EASY senest 14 dage efter dagen for ulykken.

Ønsker du hjælp til at håndtering af en arbejdsskade eller har du spørgsmål omkring dette, er du velkommen til at tage kontakt til vores løn- og HR-rådgivere, som er specialister i netop dette emne.

Anne Fahlmann Jensen
Rådgiver, Løn og HR

Anne Fahlmann Jensen er rådgiver i løn og HR og varetager alle typer opgaver i relation til løn- og HR-rådgivning

5080 1501
Se flere medarbejdere indenfor Rekruttering, HR & Løn