# Bæredygtighed

Få hjælp til din ESG-rapportering

Hvad er ESG-rapportering?

E = Environmental

Miljø

S = Social

Social

i
G = Governance

Ledelse

Få styr på dokumentationen

Det er ikke nok i sig selv at arbejde med bæredygtighed på bedriften. Man skal også kunne dokumentere, at man gør noget aktivt, og dokumentation skal ske i form af en ESG-rapportering, som kort fortalt beskriver den indsats, som du allerede gør, samt hvilke indsatser du yderligere kan gøre for at styrke den bæredygtige udvikling.

EU har pålagt finanssektoren, at de skal følge den bæredygtige udvikling. Derfor vil du som landmand blive bedt om at forholde dig til, hvordan din bedrift udvikler sig i en bæredygtig retning, ligesom du skal kunne dokumentere det.

Foruden finanssektoren vil også samarbejdspartnere, interessenter, lovgivende instanser og forbrugere have en interesse i og en holdning til, hvordan du arbejder med i bæredygtighed. Her er det værd at huske på, at der både kan være kortsigtede besparelser ved at optimere din bedrift i en klimavenlig retning, samt langsigtet indtjening ved at sikre bæredygtig produktion af de fødevarer, som fremtidens forbrugere efterspørger.

# bæredygtigt landbrug

ESG-rapportering i Velas

I Velas kan vi uanset ambitionsniveau hjælpe dig med at få lavet en ESG-rapport, som du kan bruge til rapportering over for dit pengeinstitut.

Vores konsulenter indenfor områderne kvæg, grise og planteavl kan rådgive om, hvilke konkrete indsatser du først bør arbejde med, samt lave en køreplan for, hvordan du når i mål.

Miljø

De miljømæssige indsatser handler om din bedrifts påvirkning af det omkringliggende miljø. Hvad er din klimapåvirkning? Hvilke tiltag arbejder du med, der positivt påvirker omliggende natur og miljø?

Social

De sociale indsatser omhandler blandt andet medarbejderforhold og arbejdsforhold, samt samfundsansvar i lokalområdet.

Ledelse

De ledelsesmæssige indsatser omhandler god ledelse og økonomisk robusthed og sikrer gennemsigtighed i virksomhedens økonomiske forhold.

Anne Freund Grøftehauge
Afdelingschef, Energi, klima og bæredygtighed

Anne er afdelingschef for afdelingen klima og bæredygtighed og har en mission om at hjælpe landbruget i den bæredygtige omstilling.

2518 5684
Se flere medarbejdere indenfor Bæredygtighed

Få rådgivning inden for bæredygtighed