# I stalden

Her får du specialiseret kvægrådgivning

Rådgivning, som du har brug for

I kvægrådgivningen i Velas kan du få hjælp til alle tænkelige udfordringer omkring din produktion. Hver især er rådgiverne specialiseret indenfor forskellige grene af kvægproduktion, men tværfagligheden sikrer, at vi som samlet team kan give dig lige præcis den rådgivning, du har brug for.

Du kan blandt andet få rådgivning inden for:

Z
Fodring

Økonomisk forsvarlig og rettidig planlægning af foderplanen er ofte nøglen til at forbedre det samlede udbytte.

Z
Grovfoderstrategi

Planlægning af mængder og kvalitet af grovfoder til den rigtige pris i tæt samarbejde med grovfoderkonsulenten.

Z
Strategi, management og ledelse

Da vilkårene for mælkeproduktion konstant ændres, kan du hos os få et overblik over alt det, der påvirker produktionen på kort og lang sigt.

Z
Sundhed og velfærd

Sundhed påvirker mælkeydelsen, og her spiller især indretningen af stalden en afgørende rolle. Vores rådgivere arbejder tæt sammen med kollegerne fra Velas Byggerådgivning, som er eksperter i at finde løsninger, der forbedrer vilkårene for både dyr og medarbejdere.

Z
Klima

Hjælp til tiltag der forbedrer klimaaftrykket på din bedrift.

Vores viden er samlet omkring KvægrådgivningDanmark, der er et samarbejde mellem Velas, VKST og Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Du finder en oversigt over alle KvægrådgivningDanmarks medarbejdere her.

Louise Foged Kornfelt
Afdelingschef, Kvæg

Louise Foged Kornfelt er afdelingschef i kvæg og har fokus på produktionsoptimering, ledelse og strategi på bedriften.

2156 9814
Se flere medarbejdere indenfor Kvæg

Her finder du vores øvrige rådgivning