Forside / Rådgivning / I marken / Planteavl / Maskinrådgivning

# Planteavl

Vi kan rådgive om maskiner

Maskinrådgivning i Velas

Har du brug for sparring og maskingrådgivning om alt fra indkøb, optimal anvendelse, maskinøkonomi og -strategi og maskiner til forskellige dyrkningssystemer og formål, har Velas stærke kompetencer, som kan sikre, at din maskinstrategi fastlægges på et oplyst grundlag.

Herunder kan du blive klogere på nogle af de ting, som Velas kan hjælpe med.

Ved at få foretaget en analyse af din maskinpark og en præcis opgørelse af omkostningerne på de enkelte opgaver i marken er det muligt at skabe overblik over, hvor du skal sætte ind, hvis du vil spare penge.

I Velas kan vi regne på forskellige relevante scenarier. Kan det svare sig at købe en ny traktor? Hvilke opgaver kan du med fordel udføre selv, og hvad kan løses billigere med maskinstation? Vi regner på, om omkostninger til finansiering og afdrag går op med de lavere vedligeholdelsesomkostninger forbundet med nyere maskiner. Vi sammenligner også dine omkostninger med andre landmænds omkostninger til maskiner.

Læs mere om MaskinAnalyse i dokumentet herunder. 

Spar penge

Vores erfaringer viser, at der for mange landmænd ligger et stort potentiale i at spare på maskinomkostningerne.

Vi kan hjælpe med at lave maskinanalyser, som kan tjene som grundlaget for en maskinstrategi. Analysen identificerer blandt andet omkostningerne for hver enkel maskine, og det giver landmanden et bedre overblik over maskiner, arbejdsprocesser og økonomien heri.

Hvis du savner sparring omkring fremtidigt indkøb af redskaber, er du altid velkommen til at kontakte Velas.

Velas indgår sammen med dig i sparring omkring behovet for maskiner for den enkelte bedrift. Kan det svare sig at købe overkapacitet på høstmateriel, eller skal man nøjes med mindre og leje resten ind? Hvad er dit behov for såmaskiner på bedriften? Skal maskinen kunne samså eller placere gødning? I disse vurderinger er Velas din sparringspartner.

Det er vigtigt at fremtidssikre dine maskiner og teknologien på ejendommen i form af indkøb og investering, og her kan Velas’ konsulenter sparre med dig og vejlede omkring, hvordan du fremtidssikrer dine investeringer.

Bliv klogere på MaskinTjek i dokumentet her.

 

Her får du relevant planteavlsrådgivning

Mikkel Brauer
Planteavlsrådgiver

Mikkel Brauer er planteavlsrådgiver med særligt fokus på præcisionsjordbrug.

2519 6749
Se flere medarbejdere indenfor Planteavl