Forside / Rådgivning / Økonomi / Business & Skat / Strategi og styring

# Business & Skat

Vi kan hjælpe dig med strategi og styring

Tag ejerskab

Hvor skal din virksomhed hen, og hvordan skal den udvikle sig hen over de kommende år?

I Business og Skat udfordrer vi dig til at gøre op med vanetænkning, så du motiveres til at tage ejerskab for din virksomheds umiddelbare og fremtidige udvikling.

En gennemarbejdet strategi er det helt afgørende redskab til at skabe overblik og fremdrift, og vores konsulenter er kyndige og erfarne driftsøkonomer i at udvikle og indarbejde strategier, som sikrer, at du når de mål, du selv har sat.

Vores konsulenter arbejder målrettet ud fra dine ønsker og behov, så vi i fællesskab finder en helhedsorienteret løsning til dig.

Udgangspunktet for den driftsøkonomiske rådgivning og sparring er årsrapport, budget og økonomistyring.

Konkrete værktøjer

Vi giver dig redskaberne og styrer processerne, så du kan omsætte dine fremtidsdrømme til handling. Men vores arbejde stopper ikke, når blækket på strategipapiret er tørt. Vi er med dig hele vejen, vi udfordrer dig, og vi skubber dig mod målet.

Det bliver helt sikkert udfordrende, men det bliver en spændende rejse, og vi lander dig og din forretning et bedre sted.

Herunder ser du eksempler på trin, vi typisk gennemgår i en strategiproces:

Strategiudvikling og implementering
Procesrådgivning
Forretningsudvikling
Lederudvikling
Advisory Boards
Generationsskifte
Sparringspartner for ledelsen
Netværk
Strategiske samarbejder

I Velas gør vi brug af en række værktøjer, som på den ene eller anden måde kan gavne din bedrift. Du kan eksempelvis få hjælp til at styre økonomien og på at blive klogere på svagheder og styrker på din bedrift ud fra sammenligninger med lignende af slagsen, som kan munde ud i konkrete mål, der skal arbejdes med.

En risikoanalyse fra Velas kan desuden hjælpe dig med at identificere de mulige risici, der kan have konsekvenser for din virksomhed, så du kan tage dem i opløbet, før de udvikler sig til reelle problemer.

Støtte er vigtigt

For mange landmænd kan dét at etablere en god bestyrelse være den vigtigste beslutning, som de nogensinde har truffet. I stedet for at skulle tackle udfordringer alene kan du med en bestyrelse eller et gårdråd i ryggen få sparring og hjælp til de store beslutninger.

Velas’ virksomheds- og driftsøkonomer deltager i gårdbestyrelser og -råd hos flere af vores store og mellemstore kunder. Det er typisk enten i form af egentlige bestyrelser med beslutningskompetencer eller andre niveauer af mødedeltagelse, hvor virksomshedsejeren/-lederen har brug for kvalificeret rådgivning. For eksempel overfor medarbejdere, bankforbindelser, kollegaer og konkurrenter.

Her får du relevant rådgivning

Rasmus Riber Rasmussen
Seniorrådgiver, Virksomhedsøkonomi

Rasmus Riber Rasmussen er rådgiver, og hans mission er at hjælpe mennesker og virksomheder med at nå deres strategiske mål.

2868 4740
Se flere medarbejdere indenfor Skat & Selskaber