Forside / Rådgivning / Økonomi / Business & Skat / Skatterådgivning og selskaber

# Business & Skat

Få kompetent rådgivning om skat og selskaber

Rådgivning med konkrete løsninger

Hvad er de skattemæssige konsekvenser af de beslutninger, du tager i virksomheden? Det bør du altid tænke over, for det er vigtigt at vide, hvad det vil betyde for dine skatteforhold, hvis du overvejer nye investeringer eller omstruktureringer i virksomheden. Kvalificeret skatterådgivning bør derfor altid indgå i din strategiske planlægning på bedriften.

For at optimere din bundlinje, er planlægning afgørende, fordi det har betydning for den skat, du betaler nu og for den fremtidige skattebetaling.

Vores rådgivning er løsningsorienteret, som samtidig sigter mod, at din virksomhed står så stærkt og modstandsdygtig som mulig – både på bundlinjen og i forhold til potentielle økonomiske udfordringer.

Vi kan blandt andet hjælpe dig med:

Etablering af virksomhed, herunder etablering i udlandet
Udarbejdelse af skattestrategier
Udarbejdelse af skatteregnskab og selvangivelse
Virksomhedsstruktur: Skal virksomheden drives i selskab eller i personligt regi?
Ophør og salg af virksomhed, herunder generationsskifte
Skattemæssig rådgivning omkring formue og pensionsindskud
Rådgivning omkring moms og afgifter
Virksomhed gjort salgsklar ved salg til tredjemand og mulighed for at spare tinglysningsafgiften
Optimal mulighed for skatteplanlægning mellem selskab og personlig virksomhed
Mulighed for billigere husleje – samtlige udgifter til stuehus betales af selskab mod evt. lavere beskatning af fri bolig

Rådgivning om selskaber

Vi vil gerne udfordre dig på en række af de valg, du står overfor. For eksempel valg af virksomhedsform, selskabskonstruktion, erklæringstype eller valg af risikoafdækning.

Dels for at optimere din bundlinje. Dels for, at din virksomhed skal stå så stærk og modstandsdygtig som muligt overfor økonomiske udfordringer.

Valg af selskabskonstruktion har betydning for din bundlinje – her er en række mulige fordele:

Etablering af selskabskonstruktion kan bl.a. anvendes til udskydelse af store skattebetalinger i salgs- og generationsskiftesager
Virksomhed gjort salgsklar ved salg til tredjemand og mulighed for at spare tinglysningsafgiften
Optimal mulighed for skatteplanlægning mellem selskab og personlig virksomhed
Mulighed for billigere husleje – samtlige udgifter til stuehus betales af selskab mod evt. lavere beskatning af fri bolig

Her får du relevant rådgivning

Kirsten Cato Jensen
Afdelingschef, Skat & Selskaber

Kirsten Cato Jensen er chefrådgiver med særligt fokus på skat, generationskifte og selskabskonstruktioner

5136 1865
Se flere medarbejdere indenfor Skat & Selskaber