Forside / Rådgivning / I stalden / Byggeri / Alt om stalde

# Byggeri

Få bygge-rådgivning til
din stald

I gode hænder

Vil du forbedre din kvæg- eller grisestald eller bygge nyt, kan du få rådgivning hos Velas. Vi arbejder målrettet med at optimere eksisterende forhold samt skabe den rigtige infrastruktur og indretning i forbindelse med opførelse af nye stalde. Vi prøvet at indfri alle dine ønsker og bidrager med vores erfaring og ekspertise i samarbejdet om projekterne.

Med erfarne og kompetente rådgivere med særlig fokus på byggerådgivning til produktionslandbrug, er dit projekt i gode hænder lige meget hvilken størrelse og kompleksitet – og uanset hvilken stald du skal have rådgivning til. Vi har et godt tværfagligt samarbejde med miljøkonsulenterne, da miljø og staldindretning går hånd i hånd.

Kravene til, hvordan en stald skal indrettes, ændres løbende, og hvis du vil være sikker på, at din stald lever op til eksisterende eller kommende krav, kan du få udført et StaldTjek sammen med en byggerådgiver fra Velas.

Et StaldTjek kan blandt andet indeholde: 

Bygningsgennemgang
Screeningrapport af staldens indretning med en bygningskonsulent
Møde om strategi vedrørende muligheder og udfordringer på baggrund af staldgennemgang
Fastlægning af en udviklings- og afviklingsstrategi

Dermed kan vi sammen afklare, hvilke udfordringer eventuelle ændringer har for dig og din bedrift, og du kan dermed lægge en god strategi for din bygninger i fremtiden.

Råd til dit staldbyggeri

Vi arbejder struktureret ud fra en plan, som sikrer, at vi når omkring alle dele i byggeprojektet.

I planen sørger vi blandt andet for en forventningsafstemning med dig, så projektet stemmer overens med den aktuelle økonomi.

Dine ønsker gør vi konkrete og fokuserer på kvalitet og gode løsninger, og det hele indarbejdes i den videre proces.

Vi søger i samarbejde med miljøafdelingen om de nødvendige tilladelser til byggeriet, ligesom vi udarbejder projektmateriale ud fra en aftale om tegnings- og beskrivelsesomfang. Med et projektmateriale kan du indhente priser og vælge de entreprenører, der skal udføre arbejdet. Velas’ byggeafdeling kan hjælpe dig med at styre byggeprocessen i mål, fra idé til den færdige bygning tages i brug.  

Bekendtgørelse om mindstekrav

Fødevarestyrelsen har præsenteret en række præciseringer af “Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg”. Her kan du downloade bekendtgørelsen om mindstekrav til hold af kvæg.

Her kan du få relevant byggerådgivning