Forside / Rådgivning / I stalden / Byggeri / Bolig- og energirådgivning

# Byggeri

Her kan du
få bolig- og energi-rådgivning

Arkitektur i det åbne land

Gennem mange år har Velas hjulpet familier med at skabe de helt rigtige rammer for livet på landet.
At bygge, renovere eller forbedre nuværende bygninger i det åbne land, er noget helt særligt. Skal drømmen realiseres, kræver det omtanke. Med rådgivning fra byggeafdelingen i Velas vil der blive skabt harmoni mellem jeres ønsker, de aktuelle forhold og de muligheder, der er på stedet.

Vi er specialiseret i boligbyggeri i det åbne land.

Vores arkitekter ved, hvilke krav der stilles til en bolig i dag, og med mange års erfaring kan vores arkitekter skabe løsninger, som passer præcis til dine tanker. Med tæt dialog, nysgerrighed og en grundlæggende interesse for jeres hverdag, indarbejdes det hele i et samlet arkitektoplæg.

Når de overordnede linjer er på plads, og ideerne indarbejdet, har vi dygtige konstruktører til at arbejde videre med projekterne. De tager sig af ansøgningerne hos kommunen, projektering, beregninger og byggestyring alt efter den aftale, vi laver med hinanden.

Ring til en af vores arkitekter, og lad os tage en uforpligtende snak om, hvad vi kan hjælpe med.

Energi og bæredygtighed

Skal man opføre en ny bolig, er der en lang række krav på energi- og bæredygtighedsområdet, som boligen skal leve op til. Derfor er det nødvendigt med forskellige beregninger; energiberegning samt bæredygtighedsberegning. Alt for at dokumentere, at boligerne overholder lovgivningen.

Derfor har vi også i forbindelse med projekterne en snak om løsninger i forhold til varmeforsyning, ventilation, materialevalg osv.

Vi kender og er altid opdateret på gældende lovgivning og udfører vores projekter ud fra det. 

Byg med Velas

Groft sagt består et byggeri af seks faser, som sikrer, at resultatet, som du ender op med, er både smukt, holdbart og brugbart.

Skitsering

Fase 1 er skitsefasen, hvor vi sammen afklarer dine ønsker til byggeriet og de økonomiske rammer.

Tilladelser

Fase 2 går ud på, at vi hjælper med ansøgning om byggetilladelse hos myndighederne.

Projektering

Fase 3 er projektfasen, hvor du får præcise tegninger og beskrivelser af dit nye byggeri.

Udbud

Fase 4 er udbudsfasen, hvor projektmaterialet sendes i licitation til en række entreprenører.

Byggeriet

Fase 5 er byggefasen, hvor byggeriet er i gang, og hvor vi kan hjælpe med styringen af projektet.

Fejl og mangler

Fase 6 er et færdigt byggeri, hvor vi kan hjælpe med at få noteret og udbedret fejl og mangler og efterfølgende færdigmelde byggeriet ved kommunen.

Få relevant byggerådgivning

Lene Aagaard
Arkitekt MAA

Lene Aagaard er arkitekt med speciale i byggeri i det åbne land.

4044 7407
Se flere medarbejdere indenfor Byg