Forside / Rådgivning / I stalden / Byggeri / Gyllebeholderkontrol

# Byggeri

Vi kan hjælpe med gyllebeholder-kontrol

Lovpligtig kontrol

Alle gyllebeholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand skal gennem en lovpligtig kontrol, når beholderne måler over 100 kubikmeter.

Reglerne foreskriver, at beholdere, som ligger nærmere end 100 meter fra vandløb og søer over en vis størrelse, skal kontrolleres hvert femte år og samtidig være forsynet med gyllealarm. Resterende beholdere skal kontrolleres hvert 10. år. 

Velas har et samarbejde med en entreprenør, som står for at udføre gyllebeholderkontroller. 

Johnsen Entreprenør & Kloakservice ApS

Tlf.: 20915566 / 20452166

www.johnsen-s.dk

Sådan foregår en kontrol

Inden kontrol skal der være opgravet ved samleelement, eller hvor kabler samles ned til bund, så samling mellem bund og elementer kan besigtiges. Der skal også være opgravet med helstøbte beholdere, hvis ikke de har omfangsdræn med inspektionsbrønd.

Beholderen skal være rengjort udvendigt samt i opgravningen inden kontrol. Alle træer og beplantning skal være fjernet en meter fra beholderen, så den kan besigtiges hele vejen rundt.

Få relevant byggerådgivning her

Kristian Nielsen
Afdelingschef, Gris

Kristian Nielsen har overblik over alt til grise og gør planer til handling

2999 5702
Se flere medarbejdere indenfor Byg