×

Dyrkningssikkerhed er altafgørende for, at opnår optimale resultater i marken. I takt med klimaforandringerne er indtruffet er vejret også blevet mere uforudsigeligt og utraditionelle vejrfænomener opstår såsom skybrud og tørke. Derudover kan der findes flere eksempler på resistente skadedyr, ukrudt og svampe. Er marken ikke gearet til dette, vil det på sigt påvirke udbyttet. Tabt udbytte vil kræve flere ressourcer at indhente dette vil påvirke økonomien, klimaet og miljøet negativt. 

Reduceret jordbearbejdning, direkte såning og conservation agriculture er dyrkningsmetoder som vinder stærkt frem. Disse metoder er jordbearbejdnings metoder som forstyrrer jorden mindst muligt derved lagres mere kulstof i jordene og brændstofs forbruget mindskes. Faglig planlægning af bedriftens sædskifte, afgrøderotation, jordbearbejdning og meget mere er noget Velas’ planteavlsrådgivere kan bistå med. 

Tilsætning af nitrifikationshæmmere er en nem, enkelt og billig løsning. Klimaet spares for ca. 3,75 kg CO2e pr. ha. Hvor der brugs nitrifikationshæmmere. 
Såfremt en del af bedriftens arealer er lavbundsjorde, er der en stor klimamæssig gevinst ved at udtage disse jorde fra omdriften og hæve vandstanden. Landmanden med lavbundsjorde har mulighed for at søge en række tilskudsordninger for at udtage jordene af driften, i Velas kan vi bidrage med faglig sparring på klima-lavbundsprojekter. 

Står du som lodsejer og overvejer at plante skov vil du kunne forøge både jagt- og herlighedsværdien på ejendommen. Ydermere er der bred enighed om at skovrejsning er en af de mest effektive måder at lagere kulstof fra atmosfæren. Artssammensætningen, klimaet, jordtypen, plejetiltag, den ønskede effekt fra skovtypen og mange andre ting er alt sammen noget man skal overveje når man rejser skov.

De overstående tiltag er blot en række af de tiltag som kan nedbringe bedriftens udledning og samtidigt også optimere afkastet fra marken. 

 

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

 

 

 

Produktark:

Du kan læse mere om, hvad vi kan tilbyde i forbindelse med skovrejsning her

Du kan læse mere om, hvad vi kan tilbyde i forbindelse med udtagning af lavbundsjorde her

 

 

Vi har lavet en række videoer, som kan gøre dig klogere på, hvad du kan gøre i forhold til klimaet