×

 

SKAT´s nye vurderingssystem betyder, at der er behov for gennemgang af BBR på hver enkelt ejendom, og de skal bruge flere oplysninger om dine landbrugsbygninger og anlæg. Som noget nyt skal alle tekniske anlæg (gylletanke, siloer, mv.) nu også registreres i BBR.

 

SKAT skal vide:

  • Om bygningsnummer og nummer på tekniske anlæg er placeret korrekt på luftfoto
  • Hvad de enkelte bygninger og tekniske anlæg anvendes til
  • Størrelse (udvendige mål) på de enkelte bygninger og tekniske anlæg

Registreringen til BBR skal følge det, der reelt er opført på adressen.  Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne i BBR er korrekte. Kommunen kan give bøde på optil 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger eller giver forkerte oplysninger i henhold til BBR-loven.

Vores rådgivere har afholdt møder med SKAT, og vi er derfor klædt godt på til at hjælpe med gennemgang af de nye anvendelseskoder m.m. Når alle oplysninger er indsamlet, skal de sendes til godkendelse hos kommunen - og først derefter vil der blive fremsendt en ny BBR.

Kommunen vil vurdere om de nye oplysninger er lovlige i forhold til al anden lovgivning; byggelov, planlov, miljølov eller anden lovgivning.

 

Her skal du være opmærksom

Det er vigtigt at understrege, at en registrering i BBR nemlig ikke nødvendigvis kan tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning!

Det betyder, at ulovligt opførte bygninger blandt andet skal byggeansøges, inden de kan blive godkendt af kommunen og noteret uden bemærkninger i BBR. Kommunerne vil i første omgang udsende et brev med ulovligheden med et påbud om at få forholdene bragt i orden indenfor en given periode. Sker det ikke vil der blive tale om en anmeldelse til politiet og i sidste ende dagbod indtil forholdene er lovliggjort.

Med andre ord: Du skal søge tilladelse nu, hvis du har:

  • Bygninger, der er opført uden ansøgning
  • Bygninger, der har ændret anvendelse (f.eks. maskinhus, der er blevet til stald)
  • Bygninger, som er fjernet UDEN, at der er søgt tilladelse

Kontakt enten din økonomikonsulent eller Velas Byggerådgivning for at aftale en gennemgang og opdatering af dine BBR-oplysninger.