# Bæredygtighed

Skov og skovrejsning

Rådgivning om skove og skovrejsning

Velas yder full-line rådgivning til dig om skove og skovrejsning. Gennem hele processen, fra ideen om skovrejsning opstår, over afklaringer om formålet med skovrejsningen, til information om tilskudsmulighederne, samt de økonomiske og skattemæssige forhold ved skovrejsning, tager vi dig i hånden, så du kan nå dit mål. 

Velas yder professionel hjælp til papirarbejdet, både når det gælder selve ansøgningen og udbetalingen af tilskud. Derudover sikrer Velas kontakten og samarbejdet til myndigheder og andre relevante samarbejdspartnere i forbindelse med indhentning af de nødvendige tilladelser. På den måde kan sikre det bedste projekt for dig.

Velas sætter holdet omkring dig, ud fra hvilke parametre og krav til det åbne land dit skovrejsningsprojekt skal opfylde.

Du kan også få en beregning af kulstofoptag i skoven og andre beplantninger, der kan indregnes i bedriftens klimaregnskab, så den CO2, som træerne optager, fraregnes de udledninger, der i øvrigt er fra bedriften.

Sådan kan vi hjælpe dig

Her kan du blive klogere på, hvad vi kan rådgive om inden for skov og skovrejsning – og hvem du skal have fat i. 

Vil du have informationer om dine muligheder for skovrejsning?
Vil du have afklaret formålet med skovrejsning?
Vil du have hjælp til alt papirarbejdet?
Få assistance til myndighedsbehandlingen af dit projekt
Vil du have beregnet kulstofoptaget fra dine skove og beplantning?
Bliv klogere på økonomien i skovrejsning
Få styr på beskatningen af tilskud

Klimaberegninger i skov

Er du interesseret i at få beregnet kulstofoptaget i skov og øvrig beplantning på netop din bedrift? 

Træernes kulstofoptag bidrager positivt til din ejendoms klimaregnskab og kan derfor trækkes fra ejendommens samlede klimaaftryk. Hos Velas kan du få beregnet det positive bidrag fra træernes kulstofoptag, og beregningen kan indgå og bidrage til klimaregnskabet på din ejendom. 

Kulstofoptaget kan beregnes både i eksisterende skov og levende hegn, ligesom du også kan få beregnet optaget i nyopført skov. 

Eja Lund
Ekspert m/ speciale i Klima og Vandmiljø

Eja Lund er chefkonsulent i Miljø og Natur og er optaget af at få samfundets ønsker om bæredygtighed omsat til forretningsmuligheder.

2518 5677
Se flere medarbejdere indenfor Bæredygtighed