Forside / Rådgivning / Bæredygtighed / Regenerative dyrkningsmetoder

# Bæredygtighed

Skab sundere jord med plads

til liv

Regenerative dyrkningsmetoder

Regenerativt landbrug dækker over en række forskellige dyrkningsmetoder. Fælles for dem alle er, at de arbejder med at skabe en sundere jord, lagre kulstof og skabe plads til livet i og over jorden.

Skovlandbrug

I skovlandbrug integreres træer og buske i og omkring markfladen. Formålet med skovlandbrug kan være at øge produktiviteten på ens arealer, klima- og miljøtiltag eller en øget økonomisk robusthed. Skovlandbrug kan både etableres på arealer med markdrift og arealer med husdyr på græs. 

Regenerative afgræsningssystemer

Med regenerative afgræsningssystemer er formålet at anvende husdyr og deres naturlige adfærd aktivt til at genopbygge jordens kulstofindhold, samt at øge biodiversiteten over og under jorden. En divers kløvergræsmark med urter, kombineret med træer og buske, kan bidrage positivt til dette og samtidig skabe en resilient foderproduktion, der forbedrer velfærden for dyreholdet. 

Sandie Holm
Økologirådgiver

Sandie Holm er rådgiver indenfor økologisk landbrug.

5095 6754
Se flere medarbejdere indenfor Bæredygtighed

Her finder du vores øvrige rådgivning inden for bæredygtighed