Forside / Viden / Grøn energi og flere penge til landmanden

Grøn energi og flere penge til landmanden

Velas Energy arbejder for grøn energi og flere penge til landmanden

Velas Energy arbejder for at optimere landmændenes fortjeneste ved etablering af alternativ energiproduktion, herunder ved etablering af f.eks. solcelleanlæg.

Solceller er på kort tid blevet populære og etableringen af store solcelleparker er mangedoblet de seneste år. Den primære årsag skal findes i de mange grønne, politiske tiltag og den grønne dagsorden som præger samfundet, som i vid udstrækning udfordrer det traditionelle landbrug.

Flere landmænd har derfor også stillet sig selv spørgsmålet; Hvad er min jord egentlig værd? Svaret kan variere fra år til år afhængig af høsten og udviklingen inden for landbruget. Den konstant foranderlige situation skaber usikkerhed, selvom bedriften i øvrigt giver sunde økonomiske afkast. For mange kan en mulig løsning være etablering af alternativ energiproduktion.

De forskellige muligheder

For landmanden kan det være økonomiske attraktivt enten at udleje jorden til solcelleanlæg eller helt at sælge jorden fra. Fælles for de to løsningsmodeller er dog, at den primære indtjening ligger hos solcelleaktøren. Landmanden står tilbage med en fin jordleje, men høster kun en lille del af overskuddet. Retfærdigvis skal det dog også siges, at solcelleselskabet påtager sig betydelige udviklingsomkostninger for opnåelse af nødvendige tilladelser til etablering af solcelleparkerne – en investering som kan vise sig at være tabt, hvis der aldrig opnås godkendelse.

For nogle landmænd vil de traditionelle løsningsmodeller fortsat være de mest attraktive, fordi omkostningerne vil være minimale: For de fleste landmænd, der overvejer at bruge alt eller dele af deres jord til solceller, vil det dog være naturligt at overveje en øget risiko mod en betydelig større fortjeneste, hvis den konkrete solcellepark opnår de nødvendige tilladelser.

Økonomien

Der er mange variabler der har indflydelse på, hvor stor en fortjeneste landmændene vil opnå ved at udvikle hele eller dele af en solcellepark selv, men erfaringsmæssigt ligger fortjenesten på kr. 500.000 – kr. 2.500.000 pr. ha., afhængig af udviklingsstadiet i projektet, på tidspunktet for et eventuelt frasalg. En fortjeneste som efterfølgende suppleres af en løbende lejeindtægt, hvis landmændene vælger at udleje deres jord. For det tilfælde landmændene måtte ønske at sælge deres jord som led i en handel om solceller, vil prisen naturlig tage afsæt i markedsprisen for landbrugsejendomme samt førnævnte hektarpris for jord med solceller.

Velas Energy hjælper landmanden

Konkrete omstændigheder afgør, hvorvidt en solcellepark kan realiseres eller ej. Det er årsagen til, at Velas Energy, som led i opstarten af ethvert projekt, altid screener de aktuelle og potentielle jorder nøje. Dette for at sikre kvalitet i projekterne og minimere omkostningerne for landmændene.

Fra idé til solcellepark vil der ofte gå 2-4 år afhængig af omstændighederne og der er mange forskelligartede arbejdsopgaver forbundet med gennemførelsen af et solcelleprojekt. Velas Energy har – som en del af Velas og i et tæt samarbejde med Prolex Advokaterne – alle nødvendige kompetencer til rådighed for at løse enhver arbejdsopgave knyttet til et solcelleprojekt. Samtidig sørger Velas Energy for at tilknytte en projektleder på hvert projekt, og landmændene har derfor en fast kontaktperson undervejs i processen.

Hvis du, som landmand eller jordejer, ønsker at høre mere om Velas Energy og mulighederne for etablering af alternativ energiproduktion på din jord, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.

Velas Energy kan også være behjælpelig, når der skal etableres andre former for alternativ energiproduktion, herunder f.eks. vindmøller, brintanlæg, jordvarme m.m. Vi er med andre ord altid klar til at yde den bedste rådgivning inden for energiproduktion, når landmænd og jordejere har behov for det.