Forside / Viden / Solceller på landbrugsjorden er en indbringende forretning: – Men landmændene skal kende værdien

Solceller på landbrugsjorden er en indbringende forretning: – Men landmændene skal kende værdien

Hvis du sidder med en optionsaftale fra et solcellefirma, bør du ifølge solcellerådgiver kende optionens og jordens reelle værdi som solcellepark, inden du skriver under

Er du som landmand blevet ringet op af et firma, som er interesseret i at etablere et større solcelleanlæg på din jord?

Så kan det godt være en god idé at slå koldt vand i blodet, selvom der er store summer på spil.

Sådan siger Annette Pihl Pedersen, miljørådgiver i Velas Energi med speciale i blandt andet energiprojekter.

– Vi hører fra lodsejere, som er blevet kontaktet af firmaer, der gerne vil etablere VE-anlæg, solceller o vindmøller, på deres jord. Udfordringen kan dog være, at landmændene bliver stillet de såkaldte optionsaftaler i udsigt, som ofte betyder, at landmændene i en given periode ikke må engagere sig med andre, fortæller rådgiveren.

Og hvorfor kan det så være et problem?

Det kan det, fordi det så afholder landmanden fra at kunne indgå i andre, givtige projekter.

– Landmandens fleksibilitet bliver begrænset, hvis vedkommende binder sig til et specifikt firma i en længere periode. Det er i hvert fald vigtigt, at man får den rette betaling for optionen, som ofte betyder, at man ikke selv kan udvikle VE-anlæg på jorden eller indgå i andre aftaler. Har man f.eks. underskrevet en optionsaftale med et firma, hvor betaling falder, når eller hvis deres projekt bliver til noget, kan det betyde, at man er låst af den første aftale, selv om der skulle komme et andet og bedre projekt i området, fortæller Annette Pihl Pedersen.

Desuden kan der være risiko for, at man som lodsejer forpligter sig til klausuler i kontrakter, som kan være både svære og dyre at leve op til – eller at landmanden ikke får den rigtige pris.

– Landmændene skal generelt sikre sig, at de får de bedst mulige vilkår. Det er noget af, som vi bruger tid på i samarbejde med advokatfirmaet ML+ PARTNERS. I samarbejdet står advokaterne for at gennemgå kontrakterne, og vi laver selve screeningen af solcelleprojekterne. Screeningerne er med til at sandsynliggøre, om et solcelleprojekt er realistisk og dermed kan medføre udbetaling, eller at det skal lægges ned. Alternativt kan det være, at det er så godt, at det er attraktivt for landmanden selv at gå i gang med at udvikle et projekt. Derfor betyder det meget, at landmændene ved, hvad deres jord er værd, fortæller Annette Pihl Pedersen.

Få kigget på din muligheder

For interesserede i solceller på landbrugsjorden ligger der en opgave i at tage stilling til, om de selv har lyst til og mod på at være udvikler af solcelleprojektet.

– Har man det, kan der være rigtig mange penge i det, men det er også et stort arbejde, og derfor råder vi af og til landmanden til at gå sammen med naboen eller andre om at udvikle et projekt, mens det for andre lodsejere vil give mest mening at lægge jord til, mens andre er udviklere af projektet, siger Annette Pihl Pedersen.

Miljørådgiveren anbefaler, at du som lodsejer opsøger uvildig rådgivning, hvis du har interesse i at opføre eller at få opført solceller på din landbrugsjord.

– Det er også en måde til at holde pengene i landbruget, så andre ikke stikker af med hele fortjenesten, når landmanden lige så godt kan få lidt af den, siger Annette Pihl Pedersen.

I et solcelleprojekt kan der undervejs være en lang række stopklodser, som kan betyde, at projektet ikke kan blive til noget. Inden man kaster sig ud i et projekt, kan der derfor være en pointe i at få afdækket de muligheder, man har. På den måde slipper man uden om de værste negative overraskelser.

–  Når vi laver screeninger for landmænd med interesse inden for området, afdækker vi, hvad og hvor realistiske mulighederne er, hvis landmanden selv vil stå for at udvikle. Hvis ikke de selv vil udvikle, kan screeningen også afklare, hvor sandsynligt det er, at et projekt vil komme i mål, hvis andre skal udvikle, fortæller Annette Pihl Pedersen.  

I en solcellescreening bliver der blandt andet kigget på restriktioner og udpegninger på jorden i forhold til muligheden for opsætning af et solcelleanlæg. Der kigges også på nærheden til naboer og til naturen og mulighederne for at sikre rekreative interesser i området.

– Screeningen danner grundlaget for et videre projekt, og screeningen kommer så langt rundt om projektet, at en stor del af screeningen anvendes i en projektansøgning bagefter, siger Annette Pihl Pedersen.

Annette Pihl Pedersen
Rådgiver, Energi

Annette Pihl Pedersen er miljørådgiver i Velas Energi, hvor dialogen med myndighederne er en vigtig del af et energiprojekt.

5095 6783
Se flere medarbejdere indenfor Energi