# Finansierings- og råvarerådgivning

Få råd til de rigtige investeringer

Bred rådgivning

Er du på udgik efter rådgivning inden for finansiering og investering? I Velas Finans og Formue rådgiver vi om alt inden for emnet, og fundamentet for vores rådgivning er konjunkturforløbet og renterne – hvor er vi henne i forløbet, og hvor er vi på vej hen?

Vi kan rådgive dig om alt fra investering af din pensionsopsparing over jordprisanalyser, lån, dialog med banker og realkreditter til investering af dine frie midler. Samtidig kan vi også rådgive dig, når det gælder investeringer i ejendomsmarkedet, herunder jordprisen og jordkøb.

Fordi vi løbende analyserer og holder øje med markedet, kan vi rådgive dig om dine bidragssatser og bankrenter, og i stort omfang har vi hjulpet mange til lavere satser via forhandling med eller ved skifte af bank og realkredit.

Det kan vi blandt andet lave for dig:

Skriftlig præsentation af din virksomhed

Præsentationen kan bruges i forbindelse med indhentning af tilbud på finansiering udefra eller i forhandling med din nuværende bank og realkreditinstitut.

Jordprisanalyser

Vi analyserer 3-5 handler i dit nærområde. Her har vi stor erfaring og succes med i forbindelse med forhandling af priser, samt optimering af realkreditlån via tillægslån, afdragsfrihed og løbetidsforlængelse.

Rådgivning og sparring

Vi kan rådgive og sparre ved dialogen med bank og realkredit. Desuden kan vi deltage i møder med banken, hvor det giver mening.

Fælles for medarbejderne i Finans og Formue er, at vi har stor erfaring og er certificerede med de rigtige beviser, hvorfor vi må rådgive om alle disse ting.

Find relevant rådgivning her