Forside / Rådgivning / Energi / Solceller på marken

# Energi

Vil du have solceller i marken?

Der er penge at tjene

For dig som landmand vil der være penge at tjene på at udleje din landbrugsjord til solcelle- eller vindmølleprojekter eller sælge jord fra til et sol- eller vindprojekt. Men der er mange variabler, der har indflydelse på, hvor stor en fortjeneste du som landmand vil opnå, og der er mange forskelligartede arbejdsopgaver forbundet med gennemførelsen af et solcelleprojekt.

Samfundets øgede fokus på grøn omstilling har medført, at der bliver opkøbt og lejet jord til solcelle- og vindmølleprojekter i hele Danmark. 

Er du blevet kontaktet vedrørende salg eller udlejning af din jord til et solcelle- og/eller vindmølleprojekt, og er du i tvivl om dine muligheder, eller om det tilbud, du har fået, er godt nok, er du velkommen til at kontakte os, så kan vi rådgive dig. Så bliver du bedre rustet til at tage den rigtige beslutning. 

Velas Energi har et tæt samarbejde med advokatfirmaet ML+PARTNERS, og tilsammen giver det os kompetencer til at gennemføre samtlige processer i forbindelse med udviklingen af et solcelle- eller vindmølleprojekt.

Fra idé til solcelleanlægget kan etableres i marken, vil der ofte gå mellem 2-4 år, og det er et kompliceret felt at bevæge sig rundt i.

Vores koncept giver dig styringen, og du bestemmer helt selv, hvornår du vil hjemtage gevinsten.

Sådan kan vi hjælpe dig

  • Screening – afdækning af arealets potentiale som sol- og/eller vindmølleprojekt
  • Nabodialog 
  • Projektansøgning til kommunen
  • Selskabsdannelse
  • Udarbejdelse af miljøredegørelse og miljøvurderingsrapport
  • Udarbejdelse af lokalplan
  • Produktionsberegning
  • Kontakt til netselskab
  • Udbud af projekt til salg

Vil du have solceller eller vindmøller på dine marker?

Velas Energi kan hjælpe dig med at undersøge, om dine marker er egnede til et solcelle- og/ eller vindmølleprojekt. Det gør vi ved at gennemføre en screening. 

Det kan du blive meget klogere på her.