Forside / Nyheder / Rekordoverskud efter fusion: Udlodder 10 mio. kr. til ejerne

Rekordoverskud efter fusion: Udlodder 10 mio. kr. til ejerne

Velas, der er landets største rådgivningsvirksomhed inden for landbruget, har løftet indtjeningen betydeligt og kommer ud af 2020 med et rekordresultat på 13,9 mio. kr. Det betyder udlodning af 10 mio. kr. til foreningerne bag.

Til trods for Corona-nedlukninger, og at der har skullet bruges mange kræfter på at føre en storstilet fusion ud i livet, har Velas, der er landets største rådgivningsvirksomhed inden for landbruget, leveret et rekordstort overskud på 13,9 mio. kr. i 2020 mod 8,3 mio. kr. i 2019.

”Vi er meget tilfredse med, at Velas igen i år formår at generere et flot overskud, især i så omskifteligt et år, som 2020 har været. Resultatet viser med al tydelighed, at fusionen var den helt rigtige beslutning. Derfor vil jeg gerne sende en stor tak til både medarbejdere, ledelse og hele bestyrelsen”, siger Nis Kristian Hjort, bestyrelsesformand for Velas.

Udlodder 10 mio. kr. til ejerne

Velas er ejet af ni ejerforeninger, og i år går hele 10 mio. kr. af overskuddet tilbage til foreningerne. Så høj en udlodning til landbo- og familielandbrugsforeningerne bag Velas vidner om en virksomhed på rette vej og i god balance, fortæller formand Nis Kristian Hjort.

”Bidraget giver foreningerne mulighed for at levere et stort politisk arbejde til en reduceret pris for det enkelte medlem, og der er ingen tvivl om, at det gør en betydelig forskel for landmændene i foreningernes områder”, siger han.

Vækst på de fleste områder

Det flotte regnskab vækker også tilfredshed hos Jan Winther, adm. direktør i Velas.

”Vi leverer i år et ekstraordinært flot resultat, som vidner om, at kunderne i den grad har efterspurgt vores ekspertise i løbet af året, og ikke mindst at vores medarbejdere har gjort alt, hvad de kunne, for at hjælpe landmænd og øvrige kunder. Det er jeg meget tilfreds med, og der skal lyde en meget stor ros til både medarbejdere og ledere, der har ydet en meget stor indsats i dagligdagen gennem året”, lyder det fra Jan Winther, adm. direktør i Velas.

Han peger på, at Velas gennem året har oplevet en vækst i rådgivningen på en række forretningsområder. Det har udmøntet sig i en udvidelse af bemandingen i flere afdelinger, bl.a. inden for kvæg, byggeri og rekruttering, løn & HR mv.

”Vi har oprustet forretningen bl.a. inden for husdyrhold, hvilket er et område, som kræver særlig viden og styrke – både fagligt og finansielt – at fastholde og udvide. Det vil vi blive ved med, når muligheden byder sig”, siger Jan Winther og understreger, at full-line-rådgivning er en hjørnesten for Velas.

Ny strategi baner vejen

I slutningen af 2020 lancerede Velas en ny strategi, der med fokus på at løfte landmandens forretning også vil medvirke til at løfte Velas fremad mod 2022 og videre. Strategien er udfærdiget med input fra bl.a. kunder, banker og ikke mindst medarbejderne, som fik mulighed for at præge strategien på interne strategiworkshops.

Fusionen er på rette vej

Tilbage i november 2019 fusionerede de to rådgivningsvirksomheder LMO og Centrovice og blev til Velas. Gennem hele 2020 har der været arbejdet hårdt på sammenlægningen af de to virksomheder. Det tæller både IT-systemer, arbejdsgange og ikke mindst medarbejdere.

”Vi glæder os over, at vi er nået rigtig langt i denne proces, og at medarbejderne i den grad har taget ansvar for kunderne gennem året. Bl.a. har vi indrettet vores møderum med plexiglasskærme, sprit og ekstra afstand mellem bordene for at kunne afholde kundemøder i sikre omgivelser, og medarbejderne har udvist stor fleksibilitet i forhold til at løse opgaverne”, siger Jan Winther.