Forside / Nyheder / Korrektion af moms og afgifter: Nu skal du betale renter

Korrektion af moms og afgifter: Nu skal du betale renter

Det har alle dage været vigtigt at angive moms korrekt og i den korrekte momsperiode. Men siden 1. juli sidste år har det desuden haft en økonomisk betydning, hvis en korrektion medfører en efterbetaling af moms.

Folketinget har nemlig vedtaget, at der skal betales renter i forbindelse med korrektioner af moms og afgifter med virkning fra 1. juli 2023.

Det vil sige, at er f.eks. en faktura angivet i en forkert periode, vil momsens blive tilbagebetalt uden tillæg af renter. Til gengæld skal momsen indbetales med tillæg af renter i den korrekte periode.

Det samme gør sig gældende, hvis momsen er indberettet, og det først senere opdages, at der manglede en salgsfaktura. Den slags korrektioner vil medføre en efterbetaling af salgsmomsen, som ovenikøbet vil medføre en rentetilskrivning.

Der findes ingen bagatelgrænse. Fra og med 1. januar 2024 udgør renten 0,9 pct. pr. måned, svarende til en årlig rente for 2024 på 11,35 pct. Renterne er ikke fradragsberettigede.

Renten for den periode, der ligger før 1. januar 2024 er 0,7 pct. pr. måned.

Det er vigtigt, at alle bilag indsendes og registreres i den korrekte måned, for det er fakturadatoen, som afgør, i hvilken periode den skal medregnes.

Vi opfordrer derfor til, at du indsender fakturaer løbende, hvis du har digitalt arkiv.

Hvis du endnu indsender fysiske bilag til os, opfordrer vi til, at du altid sender en ekstra måned ind.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, eller ønsker du at høre nærmere om digitalt arkiv, så tag kontakt til din økonomirådgiver.

Del indlæg