Forside / Nyheder / Betalingsfrist 2. april: Nye regler for opkrævning af grundskyld

Betalingsfrist 2. april: Nye regler for opkrævning af grundskyld

I skatteåret 2024 er alt ikke, som det plejer at være. Her er det nemlig ikke længere kommunerne, men i stedet Skattestyrelsen, der står for at opkræve grundskylden, hvilket vil sige, at staten nu står for at indkræve både ejendomsværdiskat og grundskyld.

Ejendomsskat, eller grundskyld, opkræves i to rater, og den første skal betales senest 2. april 2024, mens anden rate skal betales senest 1. august.

Selve ejerskabet af ejendommen har betydning for den måde, hvorpå grundskylden opkræves. Der er nemlig forskelle på, hvordan ejendomme, der er ejet af henholdsvis CVR-nummer og CPR-nummer, opkræves.

Ejendomme der ejes af CPR-nr.:

Personer, der ejer ejendomme, har via digital post modtaget et brev om opkrævning fra Skattestyrelsen. Der skal betales til Skattekontoen via indbetalingslinjen, som fremgår af brevet. Det er en anden betalingslinje, end der sædvanligvis benyttes til Skattekontoen, og beløb fremgår ikke af Skattekontoen.

Ejendomme der ejes af CVR-nr.:

Her sker indbetalingen til den Skattekonto, som virksomheden har i forvejen.

Betalingen af grundskylden skal ske i perioden 21. marts til 2. april, for at undgå problemer med 5-dages fristen på Skattekontoen.

Vær opmærksom på, at der i øjeblikket udsendes nye opkrævninger af grundskylden for 2024 til de ejere, der har fået en ny foreløbig vurdering, så det er vigtigt at betale beløbet fra den nyeste opkrævning.

Hvis du har brug for hjælp til de nye regler, så tag kontakt til din økonomirådgiver.