Forside / Kontakt / Torben Wiborg

Torben Wiborg

Forretningsudvikler
Torben Wiborg er forretningsudvikler i Velas. Han har særligt fokus på virksomhedsledelse og grøn energi.

Jeg er uddannet cand.oecon.agro og ph.d. fra Københavns Universitet (Landbohøjskolen). Jeg var afdelingsleder i afdeling for virksomhedsledelse på SEGES i 7 år. Her var jeg bl.a. igangsætter og ansvarlig for business check. I 3½ år var jeg leder af Jyske Banks Landbrugskompetencecenter og senere Erhvervskompetencecentre i Silkeborg. Her var opgaven at assistere rådgiverne i afdelingsnettet med faglig viden og ekspertbistand i enkeltsager. Siden 2011 har jeg været i Velas. Her rådgiver jeg landmænd i virksomhedsledelse, strategi, forretningsudvikling og kapitalfremskaffelse. Jeg har stået for mange forløb, hvor landbrugsvirksomheder har fundet ny ekstern kapital f.eks. fra investorer eller Vækstfonden. Min ekspertise er at skaffe kapital, der ikke findes af de normale kanaler. Jeg arbejder desuden i flere gårdråd – både på kvæg- og grisebedrifter. De sidste år har jeg arbejdet med investeringer i solceller – både de mindre anlæg bag egen måler og de store markbaserede anlæg. På de store anlæg hjælper jeg Velas Energi med at sælge godkendelserne til investorer, eller skaffe finansiering til fortsat selveje. Internt i Velas arbejder jeg med forretningsudvikling af Velas’ rådgivning – primært indenfor virksomhedsledelse og investeringer. Jeg er ligeledes en del af Velas’ kriseteam, som kan hjælpe nødlidende i akut krise.

Kontaktinformation
2469 5828
Søften
Specialer
  • Finansiering
  • Gårdråd
  • Kapitalfremskaffelse
  • Solceller
  • Turnaround