Forside / Kontakt / Heidi Allentoft

Heidi Allentoft

Seniorrådgiver, Virksomhedsøkonomi
Heidi Allentoft er seniorrådgiver på større grise- og fjerkrævirksomheder og arbejder desuden som ESG-rådgiver.

Heidi Allentoft er agronom og HD(O). Hun arbejder primært med en portefølje af større grise- og fjerkræproducenter. Hun rådgiver i de strategiske forløb med etablering og investering/udvikling. Hun har fokus på løbende opfølgning som dialog på skrift og på gårdråd. Senest er hun trådt ind i ESG-rådgivning med henblik på at understøtte, at området løbende også tænkes ind som et potentiale for erhvervet. Hun har fokus på, at ejerlederen træner sit fokus på retning og motivation og træner sin formidling af virksomhed og strategi i udarbejdelser af ledelsesberetninger, formålsbeskrivelser, mm. til samarbejdspartnere.

Kontaktinformation
4016 8029
Horsens
Specialer
  • ESG som et potentiale for fremtiden
  • Gårdråd
  • Investering og driftsøkonomi
  • Opfølgning
  • Strategi