Forside / Kontakt / Erling Hansen

Erling Hansen

Regnskab, Seniorrådgiver
Erling Hansen er uddannet statsautoriseret revisor og har særligt fokus på økonomisk rådgivning inden for landbrug drevet i såvel personlig regi som i selskabsform.

Erling Hansen er økonomirådgiver med ekspertise i regnskab og skat, budgetter, finansiering, generationsskifte, køb og salg af ejendomme, omdannelse/omstrukturering af privat drevet landbrugsvirksomhed til selskaber, herunder såvel skattemæssigt som skattefrit. Erling Hansen rådgiver endvidere kriseramte landbrugsvirksomheder om gældssanering. Han er ligeledes en del af Velas’ kriseteam, som kan hjælpe nødlidende i akut krise.

Kontaktinformation
2177 5901
Viborg
Specialer
  • Generationsskifte
  • Kriseramt virksomhed
  • Omdannelse af virksomhed til selskab
  • Rådgivning med køb og salg af landbrugsejendomme
  • Regnskab / skat / budgetter