Forside / Viden / Udvidet ret til refusion ved fravær på grund af corona.

Udvidet ret til refusion ved fravær på grund af corona.

Folketinget har vedtaget at genindføre den midlertidige ordning, om ret til refusion fra dag ét, ifølge sygedagpengeloven og barselsloven. Dette for at afbøde de udgifter arbejdsgiver har, når fraværet skyldes corona.

Loven gælder fra den 23. november 2021 og udløber indtil videre den 28. februar 2022.

Hvis en medarbejder bliver smittet med eller syg af corona kan arbejdsgiver få refusion fra kommunen fra 1. sygedag. Det samme gælder hvis en medarbejder skal være i selvisolation efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, fordi denne er nær kontakt til en person, der er smittet med corona.

Medarbejderen skal opfylde det sædvanlige beskæftigelseskrav for at modtage sygedagpenge.
Der kan ikke udbetales refusion, hvis den smittede medarbejder kan arbejde hjemmefra.

Der er samme mulighed for selvstændige, der bliver syge på grund af corona eller skal være i selvisolation.

Forældre, der skal passe et barn, som er hjemsendt fra skole eller daginstitution efter sundhedsmyndigernes retningslinjer, kan få barselsdagpenge i hjemsendelsesperioden.
Det gælder for børn til og med 13 år.

Det er en betingelse at ingen af barnets forældre kan arbejde hjemmefra samt at de ikke har afspadsering til gode. Man skal fremlægge dokumentation på hjemsendelse fra skole/daginstitution og ligeledes positivt testresultat, hvis barnet er smittet med corona.

Der kan udbetales barselsdagpenge for sammenlagt op til 10 fraværsdage for det enkelte barn i den periode loven gælder. Man skal opfylde det sædvanlige beskæftigelseskrav for at modtage barselsdagpenge.

I begge tilfælde er det arbejdsgiver, der skal anmelde fraværet via NemRefusion.
Det er indholdet i ansættelseskontrakten, der afgør, om arbejdsgiver skal betale løn eller dagpenge eller slet ingenting under fraværet.

Hvis du har spørgsmål eller har medarbejdere, som har haft fravær fra den 23. november 2021, er du velkommen til at kontakte Team Løn & HR i Velas.

Del indlæg