Forside / Viden / Udfordringer med opsparede midler i virksomhedsordningen?

Udfordringer med opsparede midler i virksomhedsordningen?

Der er de seneste år tjent mange gode penge i dansk landbrug. Det har medført at mange har en del overskudslikviditet i deres virksomhedsordninger, som de gerne vil anvende til nye investeringer.

Pengene er placeret i virksomhedsordningen (hvoraf der er betalt en foreløbig virksomhedsskat på 22%). Anvendelse af pengene kan dermed kun anvendes hvis midler anvendes til erhvervsmæssige investeringer, der er direkte tilknyttes til virksomhedens daglige drift. Det betyder f.eks.

At det ikke kan foretages udlån til f.eks. et 100% ejet selskab, da det ikke er virksomhedens normale forretningsmæssige område at foretage udlånsforretninger
At der ikke kan investeres i f.eks. værdipapirer i via investeringsselskab (såkaldt § 19-selskab), hvis investeringer anses for at være foretaget af privatrelateret hensyn (klar retspraksis jf. seneste tids afgørelser)

Placering af overskudslikviditeten kan således i mange situationer bliver bremset af, at en investering vil medføre en hævning i virksomhedsordningen med deraf følgende skattebetaling som konsekvens.

Der er fortsat muligheder for at foretage investeringer via sin virksomhedsordning, men skattemæssige betingelser og krav reducerer mulighederne meget.

Er du i en sådan situation kan en selskabskonstruktion være en mulighed, der kan være løse denne udfordring. Ring eller skriv til os for en uforpligtende drøftelse af muligheder og løsninger.