Forside / Viden / Spar på boafgiften: Testamentet for dig, der ikke har børn

Spar på boafgiften: Testamentet for dig, der ikke har børn

Du har mulighed for at få en lavere boafgift ved at oprette et testamente, hvori en velgørende eller almennyttig fond, forening eller institution arver mindst 30 pct. af arven.

Når en person afgår ved døden, skal formuen fordeles til afdødes arvinger.

I den forbindelse skal boet betale en boafgift af afdødes formue, og størrelsen heraf afhænger af, hvem der er arvinger.

Afdødes ægtefælle skal slet ikke betale boafgift af arven, mens afdødes børn og visse meget nærtstående arvinger (fx samlevere, der har boet sammen med afdøde i mindst to år op til dødsfaldet) skal betale 15% af arven i boafgift.

Hvis arvingerne ikke er afdødes ægtefælle, børn eller andre meget nærtstående, men fx er søskende eller søskendebørn, er boafgiften på 36,25%!

Få rabat gennem almennyttig fond

Men netop arveladere, der ”kun” har arvinger, som er omfattet af den høje boafgift, har mulighed for at ”få rabat” på boafgiften.

Hvis du er én af dem, skal du blot sørge for at oprette et testamente, hvori en velgørende eller på anden måde almennyttig fond, forening eller institution indsættes til at arve minimum 30% af arven. Samtidig skal det fremgå af testamentet, at den velgørende forening skal betale boafgifterne for dine øvrige arvinger (søskende, søskendebørn m.fl.), der i så fald arver de resterende 70% af arven.

Det vil have den konsekvens, at der kun skal betales boafgift af de 70% af din formue. Boafgiften bliver dermed så lav, at den kan indeholdes indenfor og betales af de 30%, som den velgørende forening arver – og der bliver stadig noget til overs til den velgørende forening.

Dine øvrige arvinger arver med andre ord 70% af arven netto; hvis de havde arvet hele arven, ville de ”kun” få 63,75%.

Besparelse på ca. 330.000 kr.

Hvis arven efter dig eksempelvis udgør 3 mio. kr., vil den velgørende forening nettoarve ca. 170.000 kr., mens nettoarven til dine øvrige arvinger vil stige med ca. 160.000 kr.

Det vil med andre ord sige, at der er en samlet besparelse på ca. 330.000 kr.

Fritagelse af Skat

Når man laver et testamente som beskrevet, er det vigtigt, at den velgørende forening af Skat er fritaget for betaling af boafgift. Den seneste liste fra Skat med foreninger m.v., der er fritaget for boafgift rummer mere end 1000 forskellige foreninger, fonde og institutioner.

Uden tvivl er også én, du kunne tænke dig at tilgodese, samtidigt med at du sikrer, at dine øvrige arvinger bliver bedre stillet.