Forside / Viden / Som selvstændig skal du betale til barselsudligningsordningen – husk at tjekke din E-boks

Som selvstændig skal du betale til barselsudligningsordningen – husk at tjekke din E-boks

Det første bidrag skal betales den 1. oktober 2021 og koster 1.225 kr.

Som selvstændig erhvervsdrivende bliver du opkrævet bidrag til barselsudligningsordningen, hvis du har selvstændig erhvervsvirksomhed som hovedbeskæftigelse og efter årsopgørelsen for det seneste regnskabsår har et resultat før renter, der overstiger 231.920 kr., som er loftet for barselsdagpenge.

Informationen er sendt ud til dig i din e-boks.

Bidraget er på 1.225 kr. årligt og er obligatorisk, hvis du opfylder de ovenstående betingelser.

Hvis ægtefæller driver virksomheden sammen

Hvis din virksomhed drives af ægtefællerne i fællesskab, og I begge anvender ligedelingsreglerne ved indkomstopgørelsen, så vil I begge blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende, og I vil derfor begge blive opkrævet et bidrag.

Hvis du som selvstændig også har et lønarbejde, og din løn overstiger din virksomheds resultat, anses virksomheden ikke som hovedbeskæftigelse. Private arbejdsgivere betaler et tilsvarende beløb pr. fuldtidsansat i 2021.

Det første bidrag betales den 1. oktober 2021 og forfalder den 1. november, og renten på en forsinket betaling er fastlagt ud fra Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 8 pct., hvilket derfor betyder en rente på 8 pct.

Kirsten Cato Jensen
Afdelingschef, Skat & Selskaber

Kirsten Cato Jensen er chefrådgiver med særligt fokus på skat, generationskifte og selskabskonstruktioner

5136 1865
Se flere medarbejdere indenfor Regnskab