Forside / Viden / Sidste chance: Her kan du score en stor skattefri gevinst på lejligheden

Sidste chance: Her kan du score en stor skattefri gevinst på lejligheden

En lejlighed købt for 1,5 mio. kr. gav en landmand en skattebesparelse på 360.000 kr. og børnene en billig lejlighed. Men de nye ejendomsvurderinger er lige på trapperne, og derfor skal man være hurtig, før muligheden forpasser, lyder det fra chefrådgiver i Velas.

Med udsigten til at nye ejendomsvurderinger formodentlig lander i danskernes e-boks i det nye år, lukker muligheden samtidig for, at man kan lande et ganske betydeligt skattefradrag.

Det fortæller Bent Thuehøj, chefrådgiver i Velas Økonomi.

”Mange landmænd har gennem tiden erhvervet sig eksempelvis en lejlighed i byen til deres børn. Som det er nu, så kan man prisfastsætte og sælge den til børnene ud fra de nuværende og efterhånden ti år gamle ejendomsvurderinger, som må forventes at ligge betragteligt under markedsværdien. Det vil give børnene en billig lejlighed og sælger et dokumenteret tab på ejendomsavance, som kan trækkes fra i skat, når landmandens bedrift en gang skal sælges”, siger Bent Thuehøj, der gennem de sidste par år har været med til en del af disse handler for landmænd over hele landet.

”Men lige så snart de nye ejendomsvurderinger lander i danskernes e-boks – formodentlig på den anden side af årsskiftet – så er løbet kørt. Derfor skal man være hurtig på aftrækkeren”, siger han.

Prisen steg 75 pct. mens vurderingen stod stille

Ved en familiehandel kan man sælge en ejendom til 85% af vurderingen, og de nuværende ejendomsvurderinger stammer tilbage fra 2011-2012, hvilket betyder, at overdragelsesværdien til børnene ikke er ændret siden.

I mellemtiden er m2-priserne på ejerlejligheder i Aarhus eksempelvis steget 75 pct. i samme periode fra godt 24.000 kr. til 42.000 kr. Ifølge Bent Thuehøj er det derfor meget sandsynligt, at de nye ejendomsvurderinger, der planmæssigt skal komme i 2021 eller 2022, vil stige tilsvarende.

”Det betyder, at den pris, vi kan fastsætte lejligheden til ved familiehandel, vil stige betragteligt, og at vi ikke længere kan sælge den til en attraktiv pris for begge parter”.

Landmand sparede 360.000 kr. i skat

Bent Thuehøj har for nylig været inde over en landmand, som havde en lejlighed i Aarhus, hvor et af børnene boede. Lejligheden var købt for 1,5 mio. kr. tilbage i 2018, og den pågældende ejendomsvurdering på 1 mio. kr. stammede fra 2012.

Ved at sælge lejligheden til sønnen ud fra 85% af den gamle vurdering, endte barnet med at købe lejligheden til 850.000 kr. Det betød, at landmanden fik et dokumenteret tab på 650.000 kr. (salgsprisen fratrukket købsprisen, red.) i en såkaldt kildeartsbestemt ejendomsavance, der kan trækkes fra i fremtidige ejendomsavancer.

Tabet vil efterfølgende kunne fratrækkes på fortjeneste på salg af jord og landbrugsejendomme på op til 56 pct. svarende til 360.000 kr. i det pågældende tilfælde.

”Lidt firkantet sagt, så giver forældrene en fradragsberettiget gave, og barnet får en skattefri gave. Var den handlet ud fra en ny ejendomsvurdering på eksempelvis 2 mio. kr., så ville landmanden stå med en ekstra skatteregning, og barnet ville skulle betale langt mere for lejligheden”, siger Bent Thuehøj og understreger, at man efter salget også har en effekt på arveafgiften på yderligere 15 pct., da forældrenes formue mindskes, og derved mindskes grundlaget for arveafgiften ved opgørelse af boet for forældrene.

Bliv opdateret på nye skatteregler

Netop værdiansættelse af fast ejendom i familiehandler er et af de store temaer, når Velas afholder møderne om Aktuel Skat den 29. november til 6. december.

På møderne vil Velas’ skatteeksperter gennemgå det forgangne års ændringer i skattelovgivningen, som kan udgøre fordele eller udfordringer for landmænd.

Aktuel Skat kræver tilmelding på hjemmesiden og bliver over en uge afholdt i Velas’ fem store huse. Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig lige her.