Forside / Viden / Sammenlægning af lokale menighedsråd har lettet arbejdet

Sammenlægning af lokale menighedsråd har lettet arbejdet

Formand for Virring-Essenbæk-Årslev-Hørning menighedsråd Lars Gjevnøe Torstensson og revisorassistent Anne Marie Jensen fra Velas foran Essenbæk kirke.

Virring og Essenbæk-Årslev-Hørning sogne i Randers Kommune er for nyligt blevet sammenlagt til ét menighedsråd. Og der er mange fordele ved, at de fire sogne nu kun har ét menighedsråd.

De tidligere fire sogne er i samme pastorat og derfor har en sammenlægning af menighedsrådene længe været i kortene. Men der har været store udfordringer med at samarbejde på tværs af sognene.

Udfordringer som blandt andet har gjort, at ansættelsen af en ny præst måtte vente. Derfor har pastoratet de seneste to år benyttet sig af en præstevikar sammen med den kirkebogsførende præst. Men den nylige sammenlægning har gjort det muligt at ansætte en ny præst, der starter den 1. august.

”Et pastorat bør have ét menighedsråd”, siger Lars Gjevnøe Torstensson formand for det nydannede menighedsråd Virring-Essenbæk-Årslev-Hørning, som glæder sig over den længe ventede sammenlægning.

Ét menighedsråd – mange fordele

I dag fylder det administrative arbejde hos menighedsrådene i sådan en grad, at det efterhånden næsten fylder mere end kirkelivet selv. Og der er særligt mange tunge administrative opgaver forbundet med at være to menighedsråd i ét pastorat.

For at lette byrden, har begge menighedsråd for år tilbage valgt at hyre rådgivningsselskabet Velas til at stå for regnskabet, budget, betale regninger og løn. Tidligere har de haft en lille lokal virksomhed til at føre regnskabet, men valgte at skifte til rådgivningsvirksomheden Velas, der har en hel afdeling af specialister dedikeret til netop at hjælpe kirkekasser som Virring-Essenbæk-Årslev-Hørning med regnskabet.

”Det giver en tryghed at vide, at der er styr på regnskabet. Særligt i processen med sammenlægningen har det været en stor fordel, at begge sogne har haft deres faste regnskabsfører Anne Marie til at hjælpe os gennem processen”, siger Lars Gjevnøe Torstensson.

Det har skabt tid til det, der virkelig betyder noget – det kirkelige liv i lokalsamfundet.

Fremtiden byder på flere sammenlægninger

Virring-Essenbæk-Årslev-Hørning er dog langt fra de eneste, der har valgt en sammenlægning med nabosognene. En tendens der er kommet for at blive ifølge Anne Marie Jensen revisorassistent i Velas.

”Jeg tror helt bestemt, at vi kommer til at se flere og flere sammenlægninger i fremtiden, da der er mange fordele dels administrativt men også for lokalmiljøet”, fortæller Anne Marie Jensen.

For de fire sogne i Randers kommune er der i hvert fald ingen tvivl om, at sammenlægningen har ført mange gode ting med sig og Lars er optimistisk for menighedsrådets fremtid.

Anne Marie Jensen
Seniorøkonomiassistent

Anne Marie Jensen er økonomiassistent indenfor kirkeregnskaber samt teamkoordinator for kirketeamet.

87282425
Se flere medarbejdere indenfor Økonomi