Forside / Viden / Prissammenligning fandt 16.000 kr. besparelse i planteavlers årlige sprøjteindkøb

Prissammenligning fandt 16.000 kr. besparelse i planteavlers årlige sprøjteindkøb

Så godt som alle landmænd kan finde en væsentlig besparelse i deres kemiindkøb, lyder det fra virksomhedsrådgiver i Velas

Hvert år køber planteavler Flemming Dam fra Søndersø på Fyn kemi for omkring 400.000 kr. og er glad for den rabat, han får ved sin leverandør.

Men i sin årlige benchmarkanalyse kunne han se, at han lå lidt til den høje side i omkostninger per hektar på bedriftens 485 hektar. For at finde ud af, hvad det kunne skyldes, fik han lavet en prissammenligning på sine kemiindkøb for at se, om hans priser lå på et fornuftigt niveau.

Analysen viste, at han alene sidste år betalte 16.000 kr. mere for sin kemi, sammenlignet med hvis han havde købt kemien gennem indkøbsforeningen Spar Bonde.

”Jeg har et godt forhold til min leverandør, og jeg betaler også gerne for min nuværende fleksibilitet, hvor jeg kan ringe i dag og få midler leveret i morgen. Jeg havde også forventet, at der kunne være en mindre besparelse, men når det så er sagt, så er en forskel på 16.000 kr. nu alligevel for meget”, siger Flemming Dam, der selv vurderer den potentielle besparelse til at være omkring 10.000 kr., hvis man medregner en merudgift til leverandørens fleksibilitet mht. levering fra dag til dag.

”Men det er altså stadig for mange penge, jeg betaler for meget”, siger han.

Kemi er svært at gennemskue

Tidligere har Flemming Dam skiftet lidt rundt mellem andre leverandører og fået tilbud, men de sidste fire år har han årligt købt en stor hovedordre hjem og så løbende suppleret gennem året efter behov. Det er den fleksibilitet, han gerne vil betale for. Når beregningsperioden er omme, får han en rabatsats, der baseres på mængden af hans indkøb.

”Jeg er vant til at spørge om priser og indhente tilbud på alt, og jeg kender mine omkostninger ned til mindste detaljer på stort set alt – bare ikke på kemi. I min optik er det det vel nok sværeste område at gennemskue, da det er så tungt og besværligt, og der ligger meget arbejde i at indhente tilbud, sammenligne midler og indhold og så finde ud af, hvad man skal gå med”, siger han.

Han fortæller, at han naturligvis vil bruge resultatet af analysen i forhandlingen med leverandøren, så han for fremtiden får den rabat.

”I sidste ende kan det jo være, at jeg skal kigge mig om efter en ny leverandør eller måske købe ind gennem Spar Bonde. Men jeg håber da, at jeg kan fortsætte ved min nuværende leverandør, hvis ellers vi kan blive enige om prisen”, siger han.

Besparelser hos syv ud af ti

Ifølge Torben Aamand Sørensen, virksomhedsrådgiver i Velas, er Flemming Dams eksempel langt fra unikt. Faktisk viser de mange prissammenligninger på kemiindkøb, Torben Aamand Sørensen er med inde over i det daglige, at langt størstedelen af landmændene kan hente væsentlige besparelser.

Prissammenligningen måler den enkelte landmands indkøb op imod den samlede pris, hvis man havde købt gennem Agromarkets eller indkøbsforeningen Spar Bonde. Typisk vil det for godt syv ud af ti landmænd være muligt at hente en gevinst på omkring 9-10 pct. af deres indkøbspris.

”Det er umuligt for landmænd at være knivskarpe på alle deres indkøb, simpelthen fordi de køber så ufatteligt mange ting ind. Derudover er der jo store overlap på mærker og typer af kemi, og det kan nemt blive en uoverkommelig opgave at vide præcist, hvad de har at gøre med. Derfor er det flere gange et område, som ikke har fået så meget opmærksomhed. Men det er en stor enkeltpost, hvor bare mindre rabatter kan slå stort igennem”, siger Torben Aamand Sørensen og fortæller, at det gør sig gældende for alle landmænd, uanset produktionsgren.

”Man kan spørge sig selv, om man er helt sikker på, at man ikke betaler for meget – hvis ikke man er stensikker, så er der formentlig en besparelse at hente”.

Brug resultatet i forhandling

En prissammenligning på kemi er i sin natur tilbageskuende, og derfor kan den kun beregne, hvad man effektivt har betalt for meget. Torben Aamand Sørensen opfordrer derfor til, at man som landmand tager analyseresultatet i hånden og går til sin forhandler for at få klarlagt, hvilket rabatniveau, der skal være for fremtiden.

”Det er oplagt at aftale, at man benchmarker op imod de givne priser hos enten Spar Bonde eller Agromarkets, når året er omme, og at rabatten eller den endelige pris så justeres til der. Det bør sikre, at man får de bedste priser”, siger han.

Rabat eller ro i maven

Letheden i at få lavet prissammenligningen og finde frem til en eventuel besparelse gør også, at Flemming Dam vil anbefale andre landmænd at få det gjort.

”Selvom man er god til at få sendt tilbud ud, så vil jeg alligevel opfordre andre til at få lavet en sammenligning. Omkostningerne ved sammenligningen kan hurtigt bliver tjent ind igen, hvis man går ud og bruger det bagefter. Bliver man derimod bare bekræftet i, at man betaler den rigtige pris, ja så kan man da have ro i maven over det”.

Vil du også have kigget dine kemiindkøb igennem, så tag gerne kontakt til Torben Aamand Sørensen.

Torben Aamand Sørensen
Seniorrådgiver, Virksomhedsøkonomi

Torben Aamand Sørensen er seniorrådgiver i virksomhedsøkonomi med fokus på forretningsudvikling, strategi og ledelse, finansiering, omstrukturering, køb og salg af virksomhed og generationsskifte.

2028 7243
Se flere medarbejdere indenfor Økonomi