Forside / Viden / Øget tilsynsindsats i landbrug, skovbrug og fiskeri

Øget tilsynsindsats i landbrug, skovbrug og fiskeri

Landbrug, skovbrug og fiskeri er den branchegruppe, der i gennemsnit har flest dødsulykker på et år. Det har fået Arbejdstilsynet til at føre en særlig tilsynsindsats i disse brancher fra 1. oktober 2020.

Nogle virksomheder bliver valgt ud og får besøg af Arbejdstilsynet, der har særligt fokus på arbejdsulykker og ergonomi, men også kigger bredt på arbejdsmiljøet i virksomheden.

Hvis man er udtaget til tilsyn, vil man få direkte besked i et separat e-Boksbrev. Nogle har allerede fået det.

Det er en anledning til at sætte fokus på arbejdsmiljøet i alle virksomheder.

Virksomheder bør, ifølge Arbejdstilsynet, gennemgå arbejdsprocesser med særligt fokus på at:

  • instruere medarbejderne i egne og andres sikkerhed
  • sørge for at der er ryddet op
  • sikre maskinernes sikkerhedsudstyr er monteret korrekt – og at de er vedligeholdt
    kende dyrenes adfærd, inden I arbejder med store dyr.

Ulykker kan forhindres, hvis man som arbejdsgiver går aktivt ind i forebyggelsen heraf.

Du kan læse mere om Arbejdstilsynets indsats her.

Finn Rasmussen
Rådgiver, Griseproduktion

Finn Rasmussen er griserådgiver, og han hjælper desuden landmænd med at forebygge ulykker som arbejdsmiljørådgiver.

63621683
2023 3908
Se flere medarbejdere indenfor Rekruttering, HR & Løn