Forside / Viden / Nye løn- og ansættelsesvilkår for fodermestre og driftsledere

Nye løn- og ansættelsesvilkår for fodermestre og driftsledere

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har offentliggjort nye betingelser for førstegangsansøgende fodermestre og driftsledere fra lande uden for Norden og EU/EØS, gældende for ansøgninger indgivet fra 1. oktober 2021.

I modsætning til tidligere er det nu samme lønsats for hele landet, dermed bliver nogle egne ramt hårdere af lønstigningerne end andre.

Fodermestre

Månedslønnen for en fodermester vil anses for at være sædvanlig, hvis den samlede løn inkl. eller ekskl. pensionsbidrag udgør mindst 28.757,68 kr. Der er således i forhold til krav til samlet løn ingen forskel på, om fodermesteren modtager pensionsbidrag som en del af lønnen eller ej. Kontakt os gerne, hvis foranstående giver anledning til undren.

Herudover skal overarbejde samt tillæg for arbejde i weekender honoreres. Det skal understreges, at honorering af overarbejde samt tillæg for arbejde i weekender skal lægges oven i minimumslønnen for fodermestre.

Driftsledere

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes med udgangspunkt i, at driftslederens arbejde er omfattet af ”funktionærloven”, hvilket er usædvanligt i landbruget. Vi anbefaler, at man kontakter os for en dialog om dette, når/hvis det er aktuelt.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes individuelt og skal afspejle det ledelsesmæssige indhold og ansvar i stillingen. Udgangspunktet vil derfor være, at lønnen overstiger niveauet for en faglært landbrugsmedarbejder. Det betyder, at lønnen skal være ”højere” end 28.757,68 kr.
Vi forventer, at den vage udmelding i forhold til driftslederlønningerne medfører, at der vil gå nogen tid, inden der findes et konkret niveau for disse. Vi har tidligere set SIRI sende mange sager til høring hos de regionale arbejdsmarkedsråd, det kan forventeligt ske igen.

Husk!

Det er kun ved førstegangsansøgningerne, man skal følge de nye takster. Ved forlængelsesansøgninger er lønspørgsmålet ikke et tema, udover at man selvfølgelig skal følge det som står i arbejdstilladelsen.

Kontakt os endelig hvis du har behov for sparring omkring ovenstående.

Del indlæg

Jens Skov Rasmussen
Kundeansvarlig

Jens Skov Rasmussen er rådgiver inden for rekruttering og implementering af ledelsesværktøjer.

63407152
3051 9792
Se flere medarbejdere indenfor Rekruttering, HR & Løn