Forside / Viden / Nye krav om boligforhold og nye testkrav for ansatte

Nye krav om boligforhold og nye testkrav for ansatte

Nye krav om plan for boligforhold for ansatte

For at forebygge smitte med Covid-19 skal bolig, der stilles til rådighed for ansatte opfylde følgende bestemte krav ved indkvartering:

1. Disse faciliteter skal være til rådighed:

• Toiletfaciliteter
• Badefaciliteter
• Spisefaciliteter
• Køkkenfaciliteter

2. Alle beboere skal have mulighed for at holde 1 meter fysisk afstand på alle tidspunkter.

3. Hver beboer skal i fælles beboelses- og opholdsrum have mindst 4m2 til rådighed.

4. Alle rum skal have synlig skiltning for følgende:
• Hvor mange mennesker der må opholde sig i rummet
• Instrukser i rengøring og hygiejneregler
• Afstandsmarkeringer

5. I fælles beboelses- og opholdsrum skal der være adgang til håndvask med sæbe samt adgang til håndsprit.

6. Indretningen af boligen skal sikre gode hygiejniske forhold, med gode muligheder for hyppig, effektiv rengøring og personlig hygiejne.

7. Hver beboer skal have mulighed for egen opbevare personlige ejendele.

8. Hver beboer skal have sin egen seng.

Plan for indkvarteringen af ansatte

Du har som arbejdsgiver pligt til at udarbejde en plan for indkvarteringen af ansatte. Planen skal være skriftlig og indeholde oplysninger der viser, hvordan der forebygges mod smitte med Covid-19 i boligen. Du kan udarbejde planen på baggrund af Arbejdstilsynets skabelon her eller lave din egen.

Planen skal dog som minimum indeholde dette:

  1. Kontaktoplysninger på arbejdsgiveren
  2. Adressen på indkvarteringen
  3. Boligens størrelse
  4. Antal beboere i boligen
  5. Beskrivelse af, hvordan arbejdsgiveren har taget højde for forebyggelsen af smitte med Covid-19 ved ophold i boligen. Herunder hvordan beboerne er blevet instrueret i hyppig og effektiv rengøring og hygiejne jf. ovenstående krav for indkvartering.

Du skal som arbejdsgiver kunne fremvise planen elektronisk for den tilsynsførende f.eks. via computerskærm, pr. e-mail eller som et fysisk dokument.

Tilsynsindsatsen

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om du som arbejdsgiver har udarbejdet den ovennævnte plan for boligforholdene ved indkvartering af ansatte. Kan man ikke fremvise planen eller hvis den er mangelfuld, så kan Arbejdstilsynet afgive et straks påbud og indberette forholdet til den relevante bopælskommune. Disse regler gælder alle former for indkvartering, hvor der bor to eller flere ansatte i samme bolig. Kontrollen af en plan for boligforholdene, har ikke betydning for de øvrige og normale tilsynsindsatser.

Ved tilsyn vil de indkvarterede ansatte eller deres repræsentanter, også blive spurgt om de er informeret om planens indhold.

Testkrav for tilrejsende arbejdskraft

De nye skærpede krav til test af tilrejsende arbejdskraft, der trådte i kraft den 7. februar, indebærer at du som arbejdsgiver skal kunne dokumentere, at disse ansatte er blevet PCR-testet. Denne test skal laves mindst 48 timer efter indrejsetesten forud for ankomst til Danmark, og senest 96 timer efter indrejsetesten. Indrejsetesten skal foretages senest 24 timer efter indrejse i Danmark.

Som arbejdsgiver har du pligt til at udarbejde en skriftlig plan for hvordan og hvornår den tilrejsende skal PCR-testes i henhold til ovenstående. Du kan udarbejde planen på baggrund af Arbejdstilsynets skabelon her eller lave din egen.

Grafik og visualisering af testkravene ses her.

Udenlandsk arbejdskraft og isolation

Der er som udgangspunkt 10 dages selvisolation ved indrejse i Danmark fra udlandet. Den tilrejsende kan dog midlertidigt bryde isolationen for at udføre arbejde som arbejdstager, arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende. Uden for arbejdstiden er der fortsat krav om isolation og test.

Reglerne for selvisolation omfatter ikke personer der har fået foretaget en negativ test for Covid-19 efter testkravene for tilrejsende arbejdskraft. Så hvis den tilrejsende arbejdskraft kan forevise negative Covid-19 PCR-tests, er denne undtaget for kravet om selvisolation udenfor arbejdstiden.

De skærpede krav er indtil videre gældende indtil den 28. februar.

Finn Rasmussen
Rådgiver, Griseproduktion

Finn Rasmussen er griserådgiver, og han hjælper desuden landmænd med at forebygge ulykker som arbejdsmiljørådgiver.

63621683
2023 3908
Se flere medarbejdere indenfor Rekruttering, HR & Løn