Forside / Viden / Nu skal disse boligejere være opmærksomme: Kan koste tusindvis af kroner

Nu skal disse boligejere være opmærksomme: Kan koste tusindvis af kroner

Ejere af mindre landbrugsejendomme skal huske at tjekke deres e-boks i den kommende periode. De nye kategoriseringer, som vil danne grundlag for de foreløbige nye ejendomsvurderinger, sendes nemlig ud. Og en omkategorisering kan betyde markante ændringer i boligskatten

Bor man på en mindre landejendom, er der grund til at være meget opmærksom. Folketinget har 28. marts endeligt vedtaget en ændringslov til ejendomsvurderingsloven, som betyder, at man nu har lovgrundlaget på plads til de fremrykkede kategoriseringer. Fra og med 11. april begynder Vurderingsstyrelsen derfor at sende breve ud vedrørende omkategoriseringer af boliger, og bor man på en mindre ejendom, som i dag er kategoriseret som landejendom, er der grund til at være særlig opmærksom.

Bliver ens bolig omkategoriseret til ejerbolig, kan det nemlig betyde, at man skal betale adskillige tusinde kroner mere i skat hvert år.

Sådan lyder budskabet fra Lene Dall-Hansen, som er økonomikonsulent i Velas.

– Kategoriseringerne skal bruges til at lave foreløbige ejendomsvurderinger. Som planen er nu, vil der blive trykket på knappen til januar 2024, hvor de nye ejendomsvurderinger vil træde i kraft. Men man når ikke at få styr på alle vurderingerne inden, og derfor laver man foreløbige ejendomsvurderinger, fortæller Lene Dall-Hansen.

– Det skal kategoriseringerne danne udgangspunkt for, og derfor er det meget vigtigt, at man som ejer af en ejendom er opmærksom på, hvilke data og oplysninger myndighederne har registreret om ejendommen, samt hvordan de kategoriserer ens bolig, fortæller hun videre.

Fordi den løbende beskatning er markant lavere for landbrugsejendomme i forhold til almindelige ejerboliger, kan det betyde en mangedobling af skatten, hvis Vurderingsstyrelsen omkategoriserer ens nuværende landbrugsejendom til en ejerbolig.

– Der er fastsat øvre og nedre grænser på ejendomme med mellem 5 og 15 hektar jord, så det er særligt ejere af disse, som skal være opmærksom på, hvilken kategorisering Vurderingsstyrelsen tildeler ejendommen, siger Lene Dall-Hansen.

Mellem 20.000 og 25.000 ejendomme med mellem 5 og 15 hektar jord forventes ifølge Vurderingsstyrelsen at blive omkategoriseret, og hun forventer, at det for de flestes vedkommende betyder, at de går fra at være landbrugsejendomme til ejerboliger.

– Forskellen kan betyde mange tusind kroner årligt i skat – uden at man sådan set får mere for sine skattekroner. Vi vil anbefale, at man søger rådgivning, hvis man ønsker sparring på sine handlingsmuligheder. Den løbende skat er lavere på landbrugsejendomme, men til gengæld er der ikke beskatning i forbindelse med et salg, hvis man bor i ejerbolig, så det kan være svært at afveje fordele og ulemper, siger hun.

Du skal ikke sidde på hænderne

I første omgang vil man af myndighederne få tilsendt en agterskrivelse, som er en slags forslag til afgørelse om kategoriseringen af ens bolig. Når man har fået tilsendt den, har man 15 dage til at reagere på skrivelsen over for myndighederne. Det betyder ifølge Andy Dybdahl, som er skatterådgiver i Velas, at man skal sørge for at reagere med det samme.

– Man skal sikre sig, at de oplysninger, som står i skrivelsen, stemmer overens med virkeligheden. Vi har set mange eksempler på, at oplysninger i den slags ikke passer, så det er afgørende, at man er opmærksom. Har man eksempelvis fældet den skov, som myndighederne mener findes på ens grund, skal den slags rettes til, siger Andy Dybdahl.

Her vil det ifølge Andy Dybdahl være oplagt at søge rådgivning, hvis man gerne vil have hjælp til processen.

– Jo tidligere, man får en rådgiver ind, jo nemmere vil det være at påvirke processen, hvis den ønskes påvirket, ved f.eks. at sende oplysninger eller bemærkninger som svar på agterskrivelsen, fortæller han.

Når de 15 dage er gået, vil Vurderingsstyrelsen træffe afgørelse om kategoriseringen af ens bolig, som enten vil være status quo eller en omkategorisering.

– Her skal man afvente, hvorvidt afgørelsen ændrer kategoriseringen af ens bolig. Afgørelsen har du så yderligere seks uger til at klage over, fortæller Andy Dybdahl.

Han anbefaler ligeledes, at man opsøger rådgivning, hvis man er utilfreds med kategoriseringen af ens bolig.

– Det er meget komplekst at afveje fordele og ulemper i forhold til, hvilken kategorisering din ejendom lander i. Man har også mulighed for at overgå til den såkaldte overgangsordning, hvor boligen beholder dens nuværende kategorisering frem til et ejerskifte, fortæller Andy Dybdahl.

Det vil eksempelvis betyde, at man som ejer af en landbrugsejendom, som er blevet omkategoriseret til en ejerbolig, kan få lov at bevare ejendommens status som landbrugsejendom og dermed betale mindre i skat, men man skal overveje valget grundigt, understreger Lene Dall-Hansen.

– Man bliver meget bundet af overgangsordningen, og valget kan ikke laves om. Hvis man eksempelvis vil bygge om eller rive en bygning ned, falder man ud af overgangsordningen. Så her skal man vende fordele og ulemper med en rådgiver, som ved noget om emnet, og hvad der vil være det bedste valg i den enkeltes situation, siger hun.

Andy Dybdahl
Specialist, Skat

Andy Dybdahl er skatterådgiver, der beskæftiger sig med alle typer af skatteretlige problemstillinger.

2519 5510
Se flere medarbejdere indenfor Regnskab