Forside / Viden / Muligheden for at søge hjælpepakker genåbnes

Muligheden for at søge hjælpepakker genåbnes

Der er den 10. december indgået aftale om at genindføre lønkompensationsordningen og åbne adgangen til de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og selvstændige.

Ordningerne er gældende fra hhv. den 9. og 11. december frem til den 3. januar 2021, hvor den delvise nedlukning foreløbigt gælder til. Ordningerne gælder for hele landet.

Der fremgår følgende af Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

“Vi arbejder på at få lovgivningen på plads så hurtigt som muligt. Når ansøgningsvilkår, vejledninger mm. er klar, kan du finde dem her på Virksomhedsguiden”.

Det står altså fortsat uklart hen, hvornår der åbnes for ansøgning om støttemulighederne. Der kan, i lighed med, hvad der var gældende for forårets hjælpepakker, søges på basis af forventninger. Der vil ligeledes blive foretaget efterkontrol.

Vi forventer ikke, at der kommer klarhed over situationen på denne side af nytår, og vi anbefaler derfor, at afvente januar 2021, hvor vi står klar til at hjælpe med ansøgningsprocessen.

I tilfælde af akut likviditetsbehov, kan der være mulighed for at opnå momslån. Fristen udløber dog den 18. december 2020.