Forside / Viden / Lev op til de nye krav: Styr uden om ærgerlige bøder

Lev op til de nye krav: Styr uden om ærgerlige bøder

Folketinget har vedtaget en ny ansættelsesbevislov, der medfører nye krav til dig som virksomhedsleder. Lever man ikke op til kravene, kan der vanke bøder

For nyligt har Folketinget vedtaget en ny ansættelsesbevislov, der medfører nye krav til ansættelsesbeviset og mindsterettigheder. Baggrunden er et EU-direktiv fra 2019 om, at lønmodtagere i alle medlemslande skal have gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår. Loven træder i kraft den 1. juli 2023.

Samtidig bliver muligheden for sanktioner og dermed bøder til arbejdsgiver udvidet.

ꟷ Loven betyder, at de fleste medarbejdere vil have krav på at få et skriftligt ansættelsesbevis. Medarbejder med en arbejdstid på gennemsnitlig 3 timer pr. uge og medarbejdere, der er tilkaldevagt på 0-timerskontrakter, skal fremover have et ansættelsesbevis. De nye regler stiller også krav til, hvordan oplysningerne skal gives, fortæller Pernille Grauholm, løn- og HR-rådgiver i Velas.

Når loven træder i kraft 1. juli, skal bestemte væsentlige oplysninger gives skriftligt, inden for 7 hverdage efter ansættelsen er begyndt. De resterende oplysninger skal gives senest en måned, efter at ansættelsen er begyndt.  Væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet, for allerede ansatte medarbejdere, skal også ske skriftligt, og senest på den dag hvor ændringen træder i kraft.

ꟷ Med loven kommer der flere krav til, hvad ansættelsesbeviset skal indeholde. Konkret er antallet af oplysninger, der skal gives i ansættelseskontrakten, udvidet fra 10 punkter til 15 punkter, så virksomhedsledere har altså flere ting, som de skal sørge for at have styr på, fortæller Pernille Grauholm.

De nye oplysninger er f.eks.:

  • Mere præcise oplysninger om overarbejde og varsling heraf
  • Præcisering af vilkår for medarbejdere med helt eller overvejende uforudsigeligt arbejdsmønster
  • Oplysning om hvilke socialsikringsforhold arbejdsgiver betaler til
  • Hvilke rettigheder medarbejder har til fravær
  • Eventuel ret til betalt uddannelse

Derudover indføres der en række mindsterettigheder for medarbejderne. Herunder blandt andet:

  • Begrænsninger for prøvetid.
  • En lovsikret ret til bibeskæftigelse, med mindre det der er f.eks. sundheds- eller sikkerhedsmæssige forhold, der kan begrunde en begrænsning.
  • Anmodning om anden ansættelsesform ved uforudsigelige arbejdsforhold.

De nye regler har betydning for alle der ansættes efter 1. juli. Allerede ansatte medarbejdere kan dog gøre krav på at få oplysninger udleveret indenfor 8 uger.

Med den nye lov kommer der samtidig nye sanktionsmuligheder. De tidligere bøder, der er givet i forbindelse med overtrædelse af ansættelsesbevisloven, er givet for overtrædelser af oplysningspligten. De nye sanktionsmuligheder kommer med indførelsen af mindstekrav for arbejdsvilkår, samt ugunstig fyring af medarbejder, der gør krav på mindsterettigheder.

ꟷ Bødeniveauet på førstnævnte vil ligge på niveau med det, vi kender fra i dag, mens de øvrige sanktioner skal prøves, inden bødeniveauet kan anslås, fortæller Pernille Grauholm.

Kontakt Team Løn & HR i Velas for at få mere at vide. Vi hjælper gerne med at udarbejde ansættelsesbreve.

Pernille Grauholm Raaby
Rådgiver, Løn og HR

Pernille Grauholm Raaby er rådgiver i løn og HR og varetager alle typer opgaver i relation til løn- og HR-rådgivning.

5095 6758
Se flere medarbejdere indenfor Rekruttering, HR & Løn