Forside / Viden / Landmandspar med 490 køer i generationsskifte: Følelserne er det vigtigste

Landmandspar med 490 køer i generationsskifte: Følelserne er det vigtigste

Åbenhed og bløde værdier har vejet lige så tungt som udskudt skat og selskabskonstruktioner i familien Forums generationsskifte. ”Det er fundamentet for en god overdragelse”, lyder det fra virksomhedsrådgiver.

Selvom et generationsskifte af et landbrug oftest drejer sig om likviditet, ejerandele og skattebetalinger, så er de bløde værdier mindst lige så vigtige som at få den økonomiske kabale til at gå op.

Sådan lyder meldingen fra mælkeproducent Gunnar og Solveig Klith Forum, der driver Sandagergaard nær Skals, som inden længe skal overtages af sønnen Asmus og hans kæreste. Fra starten af forløbet har familien nemlig gjort alt, hvad de kunne, for at ingen af børnene skulle føle sig forbigået, og at alle kunne være tilfredse med de fremtidige planer for deres fædrene gård.

Det betød også, at alle fire børn var med til det første møde med rådgiverne fra Velas, da grovskitsen for overdragelsen skulle tegnes. Her var der frit lejde til at spørge om alt, herunder også fordelingen af aktiverne børnene i mellem.

”Hvad enten det har handlet om politik, sport eller følelser, så har vi altid været meget åbne og ærlige her i familien. Og der er ingen tvivl om, at den åbenhed også er en forudsætning for, at alle kan være tilfredse i denne proces. Et generationsskifte handler jo rigtig meget om økonomi, men hvis ikke der er styr på de bløde værdier, så risikerer man ødelæggende konflikter. Og vi skal jo altså stadig kunne se hinanden til jul og til familiekomsammener, og det sikrer vi på den her måde”, fortæller Gunnar Forum.

Beslutningen skulle modnes

Sandagergaard bestod i 1989 af 70 køer og 58 hektar. Siden har løbende flotte resultater og godt købmandskab løftet bedriften til nu 490 køer og 370 hektar, der ligger harmonisk i forhold til driften.

Planen er, at Asmus, der indtil nu har arbejdet som driftsleder på en bedrift i Sønderjylland, i maj flytter ind i stuehuset sammen med kæresten og overtager driften af Sandagergaard.  Og hvis alt går vel, så har han overtaget hele virksomheden i løbet af et par år.

“Jeg har stadig mange gode år i mig endnu, men jeg har altid haft den filosofi, at jeg ikke skulle stå i vejen for næste generation. Derfor er jeg også indforstået med, at når Asmus overtager, så er jeg ansat af ham med alt, hvad der så følger med”, siger Gunnar Forum, der som snart 60-årig langt fra har mod på at skulle nyde sit otium endnu.

Vejen til at slippe tøjlerne helt har dog også krævet noget overbevisning, fortæller hans kone Solveig Klith Forum.

”Gunnar har skullet modnes lidt i processen, og det er selvfølgelig naturligt. Men når vi talte om, at nu skulle vi nok have et overblik over, hvordan et generationsskifte skulle se ud, så blev der altid sagt ”Det kigger vi på om fem år”. Året efter var det også fem år, og pludselig var de fem år blevet til mange år”, siger Solveig, der har været en aktiv del af driften, samtidig med at hun har står for hjemmefronten.

Sikrer næste generation

Gunnar Forum fortæller også, at hvis ikke der havde været en søn, der stod i første geled til at overtage nøglerne, så havde bedriften heller ikke været sat til salg i løbet af de næste ti år. Det vigtigste er derimod lige nu er at gøre overdragelsen så gunstig for sønnen som muligt.

”Havde vi solgt gården, så havde det selvfølgelig været et mål at kunne få en god pris for det, der har været vores livsværk. Men nu har vi en plan, som vi følger, hvor vi sikrer Asmus en ordentlig finansiering, så gården kan fortsætte i næste generation. Vi har intet behov for at trække så mange penge ud som muligt”, siger Gunnar Forum, der klart vil råde andre familier til at vægte de bløde værdier i mindst lige så høj en grad som de økonomiske.

”Et generationsskifte skal handle om, at alle skal have det godt med den beslutning, der bliver truffet. Og det kræver ærlighed og åbenhed parterne i mellem. Det skal man huske”, siger parret samstemmigt.

Løs konflikterne før de opstår

Netop de bløde værdier er også noget af det, der vægter tungt hos virksomhedsrådgiver i Velas, Winnie Rodam, der er en del af familien Forums generationsskifte.

”Der er ingen tvivl om, at samtalerne om alt fra følelser til drømme er med til at undgå de stridigheder i familien, der kan opstå i halen på et ellers økonomisk vellykket generationsskifte. Har man gjort det, vil der ikke være noget usagt, der pludselig dukker op år efter og bliver gnisten, der fører til uvenskaber familien i mellem”, siger Winnie Rodam, der har flere års erfaringer med både store og små generationsskifter.

Hun opfordrer altid familierne til at lave en I/S-kontrakt, såfremt de to generationer vælger at stifte et fælles I/S. Selvom far og søn mener, at de nemt kan blive enige om stort og småt, så er der nemlig ingen tvivl, hvis man på forhånd har lavet en kontrakt, der tager højde for alle tænkelige scenarier.

Winnie Rodam understreger, at man trods kontrakten sagtens kan agere anderledes end det skrevne, bare begge parter er enige om det – men opstår der uenigheder, så er det kontrakten, der gælder.

”Det er pure nødvendigt, for det er ikke sikkert, at de, den dag hvor det bliver aktuelt, er enige om, hvorvidt eller hvordan den ældre generation skal ud af I/S’et, hvis der senere opstår uenigheder om strategien, eller hvad der skal ske, hvis en af dem bliver alvorligt syge eller i værste fald falder væk”, siger hun og afslutter:

”Man er nødt til at sætte det gode familieskab i højsædet i sådan en proces her. Det gælder både mellem far og søn men helt naturligt også i forhold til de øvrige arvinger i familien”.

Winnie Rodam
Seniorkundeansvarlig

Winnie Rodam er rådgiver inden for virksomhedslandbrug

2518 5719
Se flere medarbejdere indenfor Økonomi