Forside / Viden / Landmandspar lægger op til at dele generationsskiftet op i bidder: Gør ansatte til partnere

Landmandspar lægger op til at dele generationsskiftet op i bidder: Gør ansatte til partnere

For mælkeproducenterne Mogens og Anette Jensen er det essentielt at have skruet den rigtige strategi sammen for fremtiden. Det har bl.a. ført til, at de nu åbent søger en partner udefra og samtidig tilbyder medarbejderne ejerandele af bedriften for at gøre virksomheden mere attraktiv for medarbejdere i et generationsskifte. ”Des mere komplekse virksomhederne er, des større behov er der for at tænke i alternative løsninger”, fortæller virksomhedsrådgiver i Velas.

Hvordan trapper man ned i den daglige drift, hvis man som landmand ikke er helt klar til at lægge gummistøvlerne på hylden? Og hvordan gør man det, samtidig med at man sikrer, at en yngre generation kan tage over på de bedst mulige vilkår?

Det spørgsmål stillede Mogens og Anette Jensen, der driver Bakkegården med 480 årskøer nær Grenå, sig selv for år tilbage, da deres to piger ikke var interesserede i at overtage driften.

”På den ene side ville jeg gerne have mere tid til at rejse og lave noget andet end at gå i staldene og på markerne. Men på den anden side er jeg kun i 50’erne og har derfor mange gode år i mig endnu. Derfor har vi tænkt kreativt for at finde en løsning på et generationsskifte, hvor den daglige drift er mindre afhængig af mig, end den er nu, men samtidig uden at jeg skal helt ud af det lige med det samme”, fortæller Mogens Jensen, der er født på bedriften og har drevet den i en årrække med sin far, inden han overtog den sidste halvdel i 2009.

Søgte åbent en partner udefra

Tankerne mundede ud i en kreativ løsning, hvor parret for et par år siden åbent søgte en partner til at købe sig ind i bedriften. Vedkommende skulle overtage en given procentdel – eksempelvis 25 pct. – og løbende overtage en større del af den daglige drift og aflaste Mogens Jensen i dagligdagen.

Den unge partner skulle så bo i stuehuset og samtidig køre parløb med Mogens og Anette Jensen om den daglige drift.

”Frem for bare at få køerne til at yde så meget som muligt og så sælge hele molevitten, så vil jeg hellere lave et partnerskab med en, som vi kan hjælpe godt i gang. Det hjælper både den nye mand, og det hjælper os med at komme bedst muligt herfra. Og det er jo en løsning, hvor vi selv avler en landmand, der køber os ud på sigt. Det kan jeg godt lide tanken om”, siger Mogens Jensen, der også er åben om, at det er en måde, hvorpå han og Anette Jensen kan få mest muligt med derfra, når gården på et tidspunkt skal have nye ejere.

Løsningen kan nemlig bl.a. være med til at lette finansieringen med succession og dermed hjælpe den unge aspirant bedre i gang.

Medarbejdere tilbydes ejerandele

Landmandsparret har siden marts haft en person ansat, som kan tænkes at blive den potentielle partner på sigt. I løbet af det nye år skal begge parters ønsker granskes og se, hvorvidt de kan finde en løsning, som alle kan se sig i de næste ti år.

Men det er ikke alene en udefrakommende partner, der skal have lov til at få del i ejerskabet af Bakkegården. Strategiplanen åbner nemlig også op for, at de øvrige medarbejdere får mulighed for at købe 5-10 pct. af bedriften.

”Hvis vi giver medarbejderne et helt konkret medejerskab af bedriften, så giver det dem et incitament til at udvikle, optimere og ikke mindst blive på bedriften. Der er ingen tvivl om, at der er en stor værdi i, at vi kan holde fast på vores folk”, siger Mogens Jensen.

Han understreger dog selv, at der er en række ubekendte faktorer i generationsskiftet, når man vælger at indlede et generationsskifte i bidder med både en vordende selvstændig landmand såvel som medarbejderne.

” Vi er udmærkede klar over, at der er tusindvis af dilemmaer i den her konstellation, men vi har en tro på, at vi kan få det til at virke. Det er vi alle overbeviste om”, siger han.

Strategien er alfa og omega

Mogens og Anette Jensen indledte for år tilbage en reel strategiproces, hvor de begge kom med ønsker og drømme for fremtiden. Strategien blev lavet i fællesskab med Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver i Velas, der har mange års erfaring med at udvikle strategier for især mælkebedrifter.

”Det var vigtigt for os at få lavet strategien i samarbejde med en udefra. Vi har altid talt meget om tingene og været åbne over for hinanden, men når der kommer en rådgiver og borer i nogle ting, som vi måske tidligere har skøjtet let og elegant over, ja så kommer der nogle andre svar – også mere konkrete – end vi måske ellers ville have haft. Det var en stor hjælp for os”, siger Anette Jensen.

Hun bliver bakket op af Mogens Jensen, der især peger på pension som et område, der blev en øjenåbner.

”Sådan noget som pension og at have sparet op til den tredje alder havde jeg aldrig tænkt på. Men i processen fandt vi ud af, at det fyldte meget hos Anette. Og så var det måske bedre at skyde mere ind på pensionen end det var at investere mere end højst nødvendigt i produktionsapparatet”, siger han.

Kompleksitet kræver kreativitet

Rasmus Riber Rasmussen, mangeårig virksomhedsrådgiver i Velas, var også med til at finde frem til partnerskabsmodellen for Bakkegården.

“Der er generelt en høj grad af kompleksitet i store virksomheder som eksempelvis Bakkegården. Og des mere komplekse virksomhederne er, des større behov er der for at tænke i alternative løsninger, så man kan fastholde værdien i virksomheden”, siger Rasmus Riber Rasmussen og understreger, at netop Mogens og Anettes løsning med partnerskaber giver nogle klare fordele for parret og ikke mindst den vordende ejer.

“For det første er det svært for yngre generationer at få finansieret 100 pct. af en bedrift på en gang. Med partnerskabet gør man det bid for bid. For det andet gør forløbet, hvor Mogens fortsat er en aktiv del af driften, at man fastholder en enormt stor mængde knowhow i virksomheden, og den bliver givet videre til den næste generation”.

Sådan får du lagt den rigtige strategi

Netop medarbejdernes mulighed for også at købe sig ind med mindre ejerandele er en stor fordel, vurderer virksomhedsrådgiveren.

“Det er ofte svært at finde de rigtigt dygtige medarbejdere, og det er dyrt at skifte dem. Ved at de selv får en del af ejerskabet, så vil de både have et større incitament til at blive i virksomheden, og de vil samtidig også være mere tilbøjelige til at gå en ekstra mil – for nu er det jo også deres egen virksomhed, de arbejder i”, siger Rasmus Riber Rasmussen understreger, at netop den rigtige strategi er essentiel, hvis man vil slå sine folder i dansk landbrug i mange år i fremtiden.

”Groft sagt er strategien en nødvendighed, uanset hvor langt man er i sit landmandsliv. Hvis man ser ind i et generationsskifte inden for 10-15 år, så skal man finde ud af, hvordan man kommer bedst muligt ud af erhvervet. Er man derimod nystartet, så skal man have sat sig nogle mål for, hvordan man gerne ser sin virksomhed udvikle sig i de kommende år. Det sikrer den rigtige strategi”, afslutter virksomhedsrådgiveren.

Rasmus Riber Rasmussen
Seniorrådgiver, Virksomhedsøkonomi

Rasmus Riber Rasmussen er rådgiver, og hans mission er at hjælpe mennesker og virksomheder med at nå deres strategiske mål.

2868 4740
Se flere medarbejdere indenfor Økonomi