Forside / Viden / Kompensation til virksomheder berørt af restriktionerne i de 7 kommuner i Nordjylland

Kompensation til virksomheder berørt af restriktionerne i de 7 kommuner i Nordjylland

På baggrund af de skærpede lokale restriktioner i Nordjylland er der den 7. og 8. november offentliggjort politiske aftaler om hjælpepakker til de berørte virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune. Alle hjælpepakkerne baserer sig på de oprindelige hjælpepakker med tilføjelse af pendlerlønkompensationsordning.

Det er politisk aftalt, at der kan opnås kompensation for følgende:

  • Lønkompensation inkl. pendlerlønkompensation
  • Faste omkostninger
  • Omsætningstab for selvstændige, freelancere og kunstnere

Kompensationsordningerne vil løbe fra 6. november til og med 3. december 2020. (Eller måske kun til 19. november 2020, hvor de fleste restriktioner er blev ophævet ?)

Der er fortsat tale om en politisk aftale, og aftalerne skal statsstøttegodkendes, hvorfor der kan ske ændringer til ovenstående. Der er endnu ikke er mulighed for at søge kompensation efter ovenstående.

Lønkompensation

Den indgåede trepartsaftale indfører en lokal model for lønkompensation, som baserer sig på den oprindelige model for lønkompensation. I den oprindelige hjælpepakke var det et krav, at hele virksomheden (cvr-nummer) var omfattet af lønkompensationsordningen, men fra d. 6. november kan virksomheder søge om kompensation ved nedlukninger af lokale arbejdssteder (p-numre). Det skal sikre, at virksomheder med afdelinger rundt i landet vil kunne få kompensation for arbejdssteder, som måtte blive lokalt nedlukket.

Virksomheden skal hjemsende minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Medarbejderne må under hjemsendelse ikke arbejde for virksomheden. Der skal under hjemsendelsen betales fuld løn til den enkelte medarbejder.

Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat. Der stilles ikke krav om afvikling af feriedage.

Der vil kunne opnås lønkompensation for medarbejdere ansat før 6 november. Virksomheden må i hjemsendelsesperioden ikke afskedige medarbejdere som følge af økonomiske årsager.

Der indføres desuden en pendlerlønkompensationsordning for virksomheder med arbejdssteder i og uden for de 7 kommuner. Der ydes lønkompensation for den enkelte medarbejder, som ikke kan arbejde grundet lukning af kommunegrænserne. Kompensationsordningen kan dermed også hjælpe virksomheder placeret udenfor de ramte 7 kommuner.

Pendlingslønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 45.000 kr. pr. omfattet ansat. Det forhøjede niveau skal ses i forhold til den særlige lokale udfordring med borgerens pendling ind og ud af kommunerne i forhold til deres arbejde.

Kompensation som følge af restriktion vedr. pendling på tværs af kommunegrænser kræver dokumentation for, at medarbejdere bor i en karantæneramt kommune eller at virksomhederne ligger i en karantæneramt kommune, samt at der ikke kan krydses karantæneramte kommuner.

Faste omkostninger

Alle virksomheder i de syv nordjyske kommuner får adgang til kompensation for faste omkostninger, hvis de har en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. Alt afhængig af omsætningsnedgangen vil virksomheden få dækket en procentdel af virksomhedens faste omkostninger. Hvis en virksomhed er tvangslukket og ingen omsætning har, kan den få dækket 100 pct. af de faste omkostninger.

Omsætningstab for selvstændige, freelancere og kunstnere

Alle selvstændige mv. i de syv nordjyske kommuner får adgang til kompensation, hvis de har en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. Der ydes kompensation for 90 pct. af omsætningsnedgangen, dog 100 pct. i perioder, hvor den selvstændige har forbud mod at holde åbent, hvis der ikke er omsætning. Desuden gælder øvrige regler for kompensationsordningen.

Hvornår kan der søges om kompensation?

Der kan ikke søges om kompensation endnu for disse ordninger.

Når der åbnes for ansøgninger, skal ansøgning ske via virk.dk.

Henvend dig til Tjek Revision for at få hjælp til din ansøgning.