Forside / Viden / Husk arbejdsmiljøregler gælder også for børn i en corona-tid

Husk arbejdsmiljøregler gælder også for børn i en corona-tid

I disse corona-tider har mange voksne svært ved at få logistikken til at hænge sammen. Landbruget skal passes – og som forældre har man samtidig børn som skal have dagen til at gå, og unge der skal undervises bedst muligt.

Så er det nærliggende at lade børnene og de unge være med i arbejdet på landbruget. På bedriften er der masser af muligheder for at børnene og de unge kan lære noget om ”det virkelige liv”, samtidig med at de kan gøre en indsats og måske endda få suppleret lommepengene.

Medierne svømmer over med gode historier om, hvordan forældre har brugt dagen med børnene – gode historier om forældre, som sammen med børn i 6-8 års alderen hjælpes ad med at fodre dyrene og håndtere havetraktoren.

Men det er vigtigt at man som virksomhedsejer tænker sig grundigt om og omhyggeligt planlægger, hvilket arbejde børnene og de unge skal deltage i. Arbejdsmiljøloven gælder nemlig fortsat, corona-tider eller ej – og i den forbindelse er det ligegyldigt, om børnene og de unge får løn for at deltage.

Der er mange regler for de unges arbejde, ligesom der er særlige regler for unge, der arbejder i familievirksomheder – altså typisk sønner og døtre på landbrugsbedrifter, hvor der ikke er andre ansatte. Der er også særlige regler for elever på landbrugene.

Landbruget har en kedeligt fremtrædende plads i forhold til erhvervets størrelse, når talen falder på arbejdsulykker. På årsbasis sker der gennemsnitligt 33 arbejdsulykker i Danmark med dødelig udgang – heraf er 7 af ulykkerne indenfor landbruget.  Det er selvfølgelig 7 ulykker for meget, men det er også en påmindelse om, at reglerne ikke mindst for de unges arbejde skal tages alvorligt.

Hvis man som selvstændig har svært ved at overholde reglerne, så kan man på en kedelig måde blive mindet om vigtigheden, hvis der sker en arbejdsulykke med et barn/ung involveret. I sådanne tilfælde er der skærpede bøder.

For eksempel måtte en virksomhed for et par år siden betale en bøde på 60.000 kr., efter at en 16-årig medarbejder var væltet på en ATV, og ved den lejlighed brækkede en tommelfinger og fik hjernerystelse.

Reglerne for børn og unges arbejde er mange, og de er komplicerede. Det er slet ikke muligt at medtage alle reglerne her, men der er dog enkelte områder, som er værd at være opmærksom på:

Børn under 13 år må som udgangspunkt ikke udføre nogen former for arbejde. Der er enkelte undtagelser, for eksempel må børn under 13 år arbejde som tøjmodeller for børnetøj – men der er ikke nogen undtagelser som vedrører landbrugsarbejde. I alle tilfælde skal der gives politi-tilladelse for at et barn under 13 år må arbejde.

Unge i alderen 13 – 14 år må udføre forskelligt ”lettere arbejde” – Én af mulighederne er den klassiske avisrute, som utallige børn i 13-14 års alderen igennem tiden har tjent deres lommepenge ved.

Inden for landbruget må aldersgruppen udføre lettere arbejde med desinfektion af koyvere og lignende med desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til formålet af Fødevarestyrelsen. Midlerne må ikke være faremærkede eller indeholde organiske opløsningsmidler

De 13 – 14 årige må også udføre lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler med fodring, udmugning, pasning af mindre husdyr samt heste, lugning, bær- og frugtplukning, plantning, grøntsagsopsamling og lignende opgaver. Lejlighedsvis udmugning af enkelte hestebokse er også en mulighed for aldersgruppen.

For de Unge i alderen 15 – 17 år er der flere muligheder, men også flere ting at tage hensyn til, og her gælder det om at holde tungen lige i munden: Er den unge undervisningspligtig? Er det en elev? Er den unge en del af familie-virksomheden (Fætre og kusiner indgår ikke i den sammenhæng)? Og endelig har det betydning om den unge er 15 år, eller 16-17år.

Eksempelvis må den unge 15-årige, som stadig er undervisningspligtig (undervisningspligten ophører 31/7, det år hvor den unge forlader 9.klasse) IKKE betjene nogen former for tekniske anlæg eller benytte maskiner (Heller ikke en motorplæneklipper). Den unge må eksempelvis arbejde med lettere fodrings- og udmugningsarbejde.

Den 16-17-årige, som ikke længere er undervisningspligtig, må for eksempel køre med maskinelt drevne fodervogne, motorplæneklippere og fejemaskiner, og hvis han/hun har traktorkørekort også selvkørende mejetærsker og naturligvis traktor.

Den 15-årige søn/datter i virksomheden (som IKKE har ansatte) må under særlige vilkår for eksempel køre med motorplæneklipper og også med traktor med frontlæsser.

Oveni reglerne om, hvad de unge må arbejde med, kommer også reglerne om hvor meget og hvornår de unge må arbejde. Disse regler skal sikre, at de unge ikke arbejder så meget så det går ud over deres udvikling og deres skolegang.

Der er mange hensyn at tage, når man skal forsøge at navigere rundt i junglen med regler for unges arbejde – regler for arbejdstid og hviletid, regler for arbejde med maskiner og kemikalier, regler for hvor meget den unge må løfte og skubbe, og regler for tilsyn og instruktion med den unge. Det er arbejdsgivers ansvar at reglerne overholdes.

Hvis man ønsker at vide mere om de komplicerede regler for unges arbejde er man velkommen til at kontakte Velas, løn og HR-rådgiver Lisbeth Skovbjerg Madsen på telefon 5080 1502 eller lsm@velas.dk