Forside / Viden / Han er en af landets bedste jersey-producenter: Det kan du lære af ham

Han er en af landets bedste jersey-producenter: Det kan du lære af ham

Der bliver aldrig nogensinde købt kraftfoderblandinger, der er intet mål for en høj mælkeydelse, og inden medarbejdere og gæster kommer ind i kvægstalden, skal de skifte tøj i forrummet, som man kender det fra svinestaldene. Palle Bjerggaard på Østfyn gør tingene på sin måde, og det har gjort ham til et af landets dygtigste mælkeproducenter. Han giver et indblik i sine nøgletal og deler ud af sine erfaringer på konferencen Fagligt Forum hos Velas den 18. november og 1. december.

Det er de færreste mælkeproducenter, der i disse år kan levere et afkast på omkring 8 pct. Og så endda år efter år.

Ikke desto mindre er det tilfældet hos Palle Bjerggaard Hansen og hans kone, der driver en mælkeproduktion på Østfyn med 250 årskøer. Han har i 25 år drevet bedriften, der nu råder over 115 hektar jord, som bliver brugt til at dyrke majs, græs og hvede. Herfra bliver det til præcist to mio. liter jerseymælk om året.

Og med et afkast i den kaliber, befinder han sig dermed i den absolutte top af de danske mælkeproducenter målt på dækningsbidrag. Ifølge ham selv, så er det et resultat af, at han har forsimplet produktionen gennem flere år.

”Vi har en meget enkel drift med produktion af mælk og lidt salg af levedyr og intet andet. Alt fra marken ryger gennem dyrene, og derfor har vi i virkeligheden ikke mange bolde i luften. Det gør, at jeg kan specialisere mig og relativt nemt bevare overblikket”, siger Palle Bjerggaard Hansen, der fortæller, at økonomien er blevet fikspunktet for hans dagligdag.

”I mine første år som landmand gik jeg meget op i mælkeydelsen per ko. Det måler mange sine faglige evner på. Det gør jeg ikke længere, for det kommer man ud over, når man får nogle år på bagen og finder ud af, at ydelsen og økonomien ikke altid hænger sammen en til en. Ydelsen er stadig god, men nu handler det om dækningsbidrag frem for alt, og regnskabet er altid højdepunktet på året”, siger Palle Bjerggaard.

Ingen kraftfoderblanding – kun råvarer

Palle Bjerggaard høje dækningsbidrag skyldes langt hen ad vejen, at han har formået at holde en særdeles lav fremstillingspris pr. kg. EKM. I det foregående regnskab lå den på 2,10 kr. per kg. EKM, mens den i den kommende opgørelse forventes at ligge et stykker under 2 kr.

Også det parameter placerer ham helt i toppen af de danske mælkeproducenter.

”Vi har få fodermidler i form af græs og majs som basis, og så har vi mask. Derudover indkøber vi proteinfoder som rapsskrå og rapskager. Men vi køber kun råvarer og aldrig nogensinde en kraftfoderblanding. Råvarer vil altid være billigere end forarbejdede produkter, og man ved nøjagtigt, hvad der er i”, siger han og understreger, at de også nørder meget i at få den absolut bedste kvalitet i majsen og græsset. Det indebærer bl.a., at de holder sig ajour med nye sorter og teknikker.

”Uanset om man er markmand eller ej, så er det enormt vigtigt, at man har en interesse i at skabe det bedste grovfoder som muligt. På det punkt kan man sætte enormt meget til, hvis ikke man gør det ordentligt”.

Netop evnen til at holde en god mælkeydelse og lave foderomkostninger er også noget, Jens Kock Hansen, virksomhedsrådgiver i Velas, fremhæver.

“Det, der kendetegner de bedste mælkeproducenter i Danmark, er, at de har en god balance mellem en fornuftig høj mælkeydelse og et lavt omkostningsniveau. Man kan meget vel øge sin mælkeydelse, men hvis det sker på bekostning af høje foderomkostninger, så er det sjældent, at det er økonomisk bæredygtigt”, siger Jens Kock Hansen, virksomhedsrådgiver i Velas.

“Det kræver, at der fodres med gode råvarer, og at man i sin mark får produceret grovfoder af god kvalitet. Det er eksempelvis det, der også gør sig gældende hos Palle Bjerggaard – han kan levere den samme mængde mælk som Top-10, men med betydeligt lavere omkostninger”.

Lukket besætning med forrum som i svinestaldene

Før Palle Bjerggaard overtog bedriften på Østfyn, tog han en studentereksamen, og han prøvede også kræfter med både markdrift og svineproduktion.

Netop sine erfaringer fra svineproduktionen har han gjort brug af som mælkeproducent. Eksempelvis er besætningen lukket, og det betyder, at alle besøgende og medarbejdere skal klæde om i et forrum, førend de træder ind i kvægstalden. Det gælder især også inseminører og dyrlæger.

”Vi har fra starten haft meget fokus på dyrenes sundhed, og det betyder, at vi stort set ikke har sygdomme i besætningen. Hverken af salmonella eller paratuberkulose. Influenza mellem besætninger er jo et stort problem for mange, og vi har det da også fra tid til anden, men det er min formodning, at det er markant mindre end hos andre producenter”, siger han og fortsætter:

”Det giver færre udgifter til dyrlægen, men vigtigst af alt giver det ikke de mange fald i produktionsresultaterne, man ellers risikerer med småsyge dyr. Det er de mange bump på vejen, der giver et dårligere dækningsbidrag i sidste ende”, siger han.

Hør ham på Fagligt Forum

Palle Bjerggaard vil den 18. november og 1. december stå på scenen til Velas’ Fagligt Forum for kvæg, hvor han og en anden af landets dygtigste mælkeproducenter vil give et kig i maskinrummet i den måde, de driver deres produktion på.

På dagene vil de give et indblik i deres økonomi og produktionsresultater og konkret fortælle, hvordan de hver især brillerer inden for deres respektive områder. Bl.a. hvordan de holder foderomkostningerne nede, mens effektiviteten er i top.

Du kan læse mere om og tilmelde dig Fagligt Forum lige her.

Ansatte skubber til resultaterne

Palle Bjerggaard understreger, at de gode resultater ikke bliver skabt af ham alene. Hans medarbejdere har været hos ham, siden han stoppede med at have elever. Og det har givet gode resultater, fordi de to ansatte altid er sultne efter at gøre det bedre og bedre.

”Frem til for fem år siden havde vi altid elever. Men der var helt naturligt ikke den sparring, som jeg ønskede for at drive resultaterne opad. Og jeg havde hørt, at man skulle ansætte folk, der var bedre end en selv, hvis man ville rykke sig. Selvom det var lidt grænseoverskridende, så gjorde jeg det. Nu har jeg derfor en enormt dygtig fodermester og en anden faglært landmand ansat, som virkelig gør deres for at skubbe til produktionsresultaterne”.

Løbende opfølgning på tallene

Netop en gennemgang af regnskabstallene og produktionstallene er også noget, Palle følger meget tæt. Han har altid gjort brug af KvægNøglen, og hvert kvartal får han sin kvægrådgiver til at dissekere tallene for ham.

”Vi gennemgår den nye KvægNøgle-opgørelse med medarbejderne hver gang, og her finder vi ud af, om vores strategi er rigtig, eller om vi skal ændre noget. Eksempelvis har vi flere gange forsøgt nogle fancy løsninger til bl.a. fodring, men da vi konstaterede det manglende resultat i KvægNøglen efterfølgende, droppede vi de løsninger. På den måde er det et effektivt og brugbart styringsredskab for os”, siger Palle Bjerggaard, der også gør meget brug af sin kvægrådgiver.

”Vi har typisk vores kvægrådgiver fra Velas herude 3-6 gange i løbet af et år, når vi mener, at vi har brug for at blive flyttet lidt. Men vi stiller også krav til ham om, at han løbende skal tage andre personer med, eksempelvis kloveksperter eller SEGES-folk, så vi hele tiden får den nyeste viden om et givent emne. Det går vi ikke på kompromis med”.