Forside / Viden / Gode skatteråd før nytårsfesten

Gode skatteråd før nytårsfesten

Inden vi siger godt Nytår og farvel til 2020, er der en række forhold omkring skat og gaver, der er værd at  overveje.

Indbetaling på pensionsordninger:

Der for forskellige regler og beløbsgrænsen for, hvad der må indbetales til pensionsordninger.

Bemærk at indbetalingen skal foretages inden nytår. For indkomståret 2020 er der følgende:

• Alderspension – hvis du har mere end 5 år til folkepensionen må du maksimalt indbetale 5.300 kr. Har du mindre end 5 år til folkepensionsalderen har du dog mulighed for at indbetale 50.200 kr.

• Ratepension – her kan der maksimalt indbetales 57.200 kr.
Bemærk at hvis der indbetales til ratepension via din arbejdsgiver, så skal der tages højde for dette beløb inden din private indbetaling.

• Livrente – hvis indbetalingen overstiger 57.200 kr., skal indbetalingen som hovedregel fordeles over 10 år, dog med ret til opfyldning til 52.600 kr. årligt.
Selvstændigt erhvervsdrivende kan stadig få fradrag for indbetaling på livrente for et beløb der svarer til 30 % af det skattemæssige overskud før renter.

Gaver til børn, børnebørn og svigerbørn.

Der kan i 2020 gives gaver på op til 67.100 kr. til børn og børnebørn uden der skal betales gaveafgift. Beløbsgrænsen gælder pr. person, så begge forældre samlet kan give en gave op til 134.200 kr. til hvert barn og barnebarn uden afgift.

Indbetaling af restskat for 2020:

Hvis du har betalt for lidt i skat i 2020, kan du lave en frivillig betaling af den forventede restskat.

På den måde kan du – helt eller delvist – spare det rentetillæg, som bliver pålagt restskatten efter 1. januar 2021.

• Betaler du restskatten senest den 30. december 2020 undgår du helt at betale renter.

• Betaler du i perioden fra 1. januar – 1. juli 2021 betaler du en dag-til-dag-rente på 1,8 pct.

• Betaler du først efter 1. juli 2021 bliver restskatten tillagt en rente på 3,8 %.

Da renterne vedrørende restskat ikke er fradragsberettigede kan det oftest betale sig at indbetale restskatten – især hvis man samtidig betaler negativ rente for indestående i banken.

Hvis du anvender virksomhedsskatteordningen kan det dog have en væsentlig betydning, om du indbetaler skatten før eller efter nytår. Kontakt derfor din økonomikonsulent til en drøftelse af, hvad der er bedst for dig.

Forskudsopgørelsen for 2021

Forskudsopgørelsen for 2021 kan ses i din skattemappe på www.tastselv.skat.dk

Forskudsopgørelsen kan altid rettes løbende, men vær især opmærksom på hvor stor B-skat der opkræves til betaling i januar måned. Kontakt din økonomikonsulent til en snak om evt. ændringer.

Større afskrivningsgrundlag ved køb af nye maskiner:

Et flertal i Folketinget har den 8. december indgået en politisk aftale om ændring af en række skatter og afgifter. For virksomhederne betyder det øgede muligheder for afskrivning ved køb af nye maskiner / inventar i perioden 23. november 2020 – 31. december 2022.

Grundlaget for afskrivning forhøjes med 16 %, så køber du en ny maskine til 100.000 kr. (ekskl. moms) i denne periode, vil du kunne afskrive på et grundlag der forhøjes til 116.000 kr.

Den nuværende grænsen for straksfradrag for småaktiver til en købspris under 14.100 kr. (ekskl. moms) bliver samtidig forhøjet, så aktiver med en købspris på op til 30.000 kr. (ekskl. moms) kan afskrives med 100 % i købsåret.

Der er endnu ikke fremsat lovforslag om de aftalte ændringer, så de nærmere detaljer og evt. undtagelser kendes endnu ikke.

Denne artikel er alene udarbejdet som en generel orientering og udgør ikke professionel rådgivning. Vi tager forbehold for evt. fejl og mangler, og påtager os intet ansvar uden foregående konsultation.

Del indlæg