Forside / Viden / Du har pligt til at vedligeholde dine dræn

Du har pligt til at vedligeholde dine dræn

Vedligeholder du bare dine dræn?

Du har pligt til at vedligeholde dine dræn, hvis du aftager vand fra din nabo. Det kræver dog en tilladelse efter vandløbsloven, hvis du skifter til en anden dimension, ændrer placeringen eller tilføjer flere dræn. En udskiftning af de gamle dræn af ler til dræn af plastik ændrer (altid) på drænenes dimension og dermed, hvor meget vand de kan føre.

”Jamen, der er da fri dræningsret?” er måske dit svar?

Den frie dræningsret sikrer dig desværre ikke imod problemer med dine naboer eller kommunen. I mange tilfælde kan du sikkert godt vedligeholde og udbedre dine dræn uden problemer. Der er måske ikke engang nogle, der bemærker det?

Men, når noget går galt. Så kan det hurtigt udvikle sig og vise sig at blive både svært og dyrt at rette op på tingene. Vi anbefaler, at du som minimum informerer kommunen om, at du vil vedligeholde dine dræn inden, at du går i gang. Så kan du dokumentere, at kommunen er blevet orienteret f.eks. i en mail.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har strammet op. De forventer, at der er blevet søgt de nødvendige tilladelser forud for, at der f.eks. udbedres dræn. Du risikerer derfor at komme i klemme, hvis du ikke har søgt på forhånd. En klagesag kan nemt blive påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der er eksempler på, at landmænd er kommet i klemme, fordi de har udbedret dræn i deres egen mark. De havde måske en lavning i marken, hvor der stod mere og mere vand for hvert år. Når drænene er blevet udbedret, så sendes vandet i stedet ned til naboen til gene for ham.

Mange kommuner har ikke de fornødne ressourcer til at behandle de mange drænsager, hvis alle landmænd søgte på forhånd. Vi befaler alligevel, at du sørger for at orientere kommunen om, at du vil vedligeholde dine dræn. Så står vi bedre, hvis en ellers simpel vedligeholdelse af dine dræn skulle udvikle sig. Vi er klar til at hjælpe dig uanset, hvor du er i projektet. Det vil ofte være en (økonomisk) fordel for dig at inddrage os så tidligt som muligt i forløbet.

Marianne Kristiansen
Naturrådgiver

Marianne Kristiansen er udtagningskonsulent med viden om de forskellige ordninger for udtagning af jord og administration af naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven.

3058 0024
Se flere medarbejdere indenfor Natur