Forside / Kontakt / Marianne Kristiansen

Marianne Kristiansen

Naturrådgiver
Marianne Kristiansen er udtagningskonsulent med viden om de forskellige ordninger for udtagning af jord og administration af naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven.

Marianne Kristiansen er udtagningskonsulent (oplandskonsulent) og rådgiver om udtagning af jord til minivådområder, vådområder, lavbund og klimalavbundsprojekter. Det er gratis hjælp til at starte lodsejerdrevne projekter og understøtte dialogen med stat og kommuner og søge om tilskud til minivådområdeprojekter og klimalavbundsprojekter. Marianne Kristiansen har erfaring med administrationen af naturbeskyttelsesloven (beskyttet natur, naturvurderinger, diger, skov) og vandløbsloven (regulativer og tilladelser) fra tidligere ansættelser i kommuner. Marianne Kristiansen rådgiver lodsejere om BNBO-forhandlinger.

Kontaktinformation
3058 0024
Vissenbjerg
Specialer
  • BNBO
  • Minivådområder
  • Naturbeskyttelsesloven
  • Udtagning til vådområder og lavbund
  • Vandløb