Forside / Viden / Dine klimatiltag på bedriften bliver afgørende for din finansiering næste år

Dine klimatiltag på bedriften bliver afgørende for din finansiering næste år

Landmanden skal over for banken dokumentere, hvad han gør for at bedre forholdene på ESG – klima, sociale og forretning.  ”Det ansporer det helt naturligt pengeinstitutterne til at være mere selektive med deres udlån”, lyder det fra økonomikonsulent i Velas.

Når alle landets banker inden længe skal til at dokumentere deres landbrugskunders grønne profiler over for Finanstilsynet og EU, vil det få en betydning for, hvem der kan få lån i banken, og hvem der må gå tomhændet hjem.

Sådan bliver virkeligheden, når de nye ESG-regler – der står for Environmental, Social, Governance – for alvor træder i kræft –fortæller Per Kent Nielsen, økonomikonsulent i Velas.

”Der er ingen tvivl om, at der inden længe bliver et A og et B-hold blandt danske landmænd, når det kommer til at finde finansiering til at udvikle bedriften. De landmænd, der har lavet klimaforbedrende tiltag og kan dokumentere det, vil have større chance for at få et lån, når de går til banken. Omvendt kan de landmænd, der endnu ikke er gået i gang med klimatiltag, desværre risikere, at kassen bliver lukket i”, siger han og forklarer:

”Hvis pengeinstitutterne ikke kan dokumentere, at den pågældende landmand gør noget aktivt for at understøtte ESG-faktorerne, så vil de kunne blive straffet af Finanstilsynet. Derfor ansporer det helt naturligt pengeinstitutterne til at være mere selektive med deres udlån”.

Blomsterstriber og Facebook-opslag

ESG er et nyt system, som EU har pålagt alle pengeinstitutter i unionen, og herhjemme vil det blive håndhævet af Finanstilsynet. I korte træk går ESG ud på, at man som pengeinstitut skal kunne dokumentere, at ens kunder arbejder bæredygtigt og aktivt hen i mod at bedre forholdene på klima, sociale forhold og forretning.

Langt hen ad vejen bliver det et spørgsmål om dokumentation af landmandens klimatiltag, som helt lavpraktisk skal leveres til banken. Det kan være plantning af blomsterstriber, Facebook-opslag om gyllekørsel til reduktion af foderforbrug.

”Det handler om, at man som landmand bliver mere attraktiv overfor banken, hvis man kan dokumentere disse ting. Det er oplagt, at man får udfærdiget en lille rapport i forbindelse med sit regnskab, hvor man gør rede for sine tiltag”, siger Per Kent Nielsen og fortsætter:

”Det giver banken et indblik i økonomien, men så giver det også et indblik i alle de tiltag, landmanden gør i det daglige for at understøtte de tre punkter. Men mange af kravene er sund fornuft, og jeg synes allerede, at landmændene lever op til rigtig meget af det”, siger Per Kent Nielsen og understreger, at der på nuværende tidspunkt ikke er nedfældet konkrete retningslinjer for de enkelte punkter.

Landmand fik grønt lys til bæredygtig investering

Per Kent Nielsen har for nylig haft en landmand, som ville udvide sin svineproduktion. I argumenterne over for banken var der stort set kun fokuseret på økonomien, der i sin rene helhed så ganske fornuftig ud.

Men banken var ikke med på idéen i første omgang, og de pegede selv i retning af, at der skulle noget bæredygtigt ind over.

”Så gik vi hjem og brugte noget tid på at fortælle om alle de grønne løsninger, der ville være i den nye stald. Det var eksempelvis gulv med lavt ammoniaktab, optimal luft i stalden til gavn for dyrevelfærd og arbejdsmiljø, en CO2-neutral opvarmning og udtørring med halmfyr og et nyt foderanlæg, der kunne minimere foderspild”, siger Per Kent Nielsen, der efterfølgende fik grønt lys af banken.

”Det vidner jo om, at det bliver taget seriøst”, siger han.

Kan ikke fravælges

Selvom landmændene har et hav af dokumentationskrav og retningslinjer, de skal rette sig efter, så er ESG altså noget, der kommer oveni.

”ESG er desværre ikke noget, der man kan fravælge. Det er et faktum, at EU har vedtaget reglerne, og at det er noget, vi kunder i bankerne skal forholde os til”, siger Per Kent Nielsen, der forventer, at reglerne for alvor vil blive håndhævet af bankerne inden for to år. Alle pengeinstitutterne skal være i gang med arbejdet omkring ESG fra 1. august 2022.

”Men vi ser allerede nu, at flere pengeinstitutter stiller krav om, at man som kunde skal kunne dokumentere sin ESG-profil. Derfor handler det om at komme i gang, så det hurtigst muligt bliver en vane”.

Du kan læse mere om og blive kontaktet i forhold til ESG lige her.

Del indlæg

Per Kent Nielsen
Rådgiver, Regnskab

Per K. Nielsen er virksomhedsrådgiver med 360 graders fokus.

63407247
3043 2413
Se flere medarbejdere indenfor Regnskab