Forside / Viden / Coronavirus: Sådan får du sygedagpengerefusion for dig selv eller dine ansatte

Coronavirus: Sådan får du sygedagpengerefusion for dig selv eller dine ansatte

Regeringen har fremsat et lovforslag for at lette den økonomiske udgift for dig, hvis du eller en af dine medarbejdere bliver syge af Covid-19.

Ændringerne gælder med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar 2020.  Lovforslaget forventes vedtaget i dag eller i morgen.

Arbejdsgiverperioden på 30 dage afskaffes midlertidigt, så du kan få sygedagpengerefusion fra første dag, hvis en af dine ansatte bliver syg af Covid-19, eller hvis medarbejderen er sat i myndighedskarantæne på grund af Covid-19. Det sidste er nok ikke aktuelt fremover, men hvis du har en medarbejder, der er sat i karantæne, før særloven trådte i kraft, har du mulighed for at søge refusion.

Disse regler er gældende

De almindelige regler om beskæftigelseskrav gælder fortsat. Medarbejderen skal have været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet og i samme periode have arbejdet i mindst 74 timer.

De almindelige regler om, at du ikke må spørge, hvad en medarbejder fejler, gælder fortsat. Men du kan forklare en syg medarbejder, at hvis medarbejderen har en formodning om, at sygdommen skyldes Covid-19, vil det give dig mulighed for at søge om refusion. Så kan du kun håbe på, at medarbejderen vil medvirke til at oplyse om sygdommen, så du kan få refusion.
Refusionssatsen er 119,05 kr. pr. time, dog max. 37 timer om ugen.

Bliver du selv syg

Hvis du selv bliver syg eller er sat i karantæne kan du, uanset om du er forsikret eller ej, få refusion fra 1. sygedag. Hvis der er nogle arbejdsfunktioner, du stadig kan udføre, skal du vurdere, om du kun er 75% eller 50% syg.
De almindelige regler om beskæftigelseskrav gælder fortsat. Du skal indenfor de sidste 12 måneder have drevet selvstændig virksomhed i mindst 6 måneder.
Beregningsgrundlaget for sygedagpenge til dig er resultat før renter i den senest årsopgørelse, som lige nu er 2018. Refusionssatsen er 119,05 kr. pr. time, dog max. 37 timer om ugen.

Der stilles ikke krav om dokumentation fra en læge om, hvorvidt man har Covid-19. Man underskriver en tro- og love-erklæring på at man har en realistisk formodning om, at man har været syg på grund af Covid-19.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Lisbeth Frederiksen, Løn- og HR-rådgiver, tlf. 29339477, mail: LF@velas.dk

Anne Fahlmann Jensen, Løn- og HR-rådgiver, tlf. 23307419, mail: afj@velas.dk