Forside / Viden / Corona hjælpepakker

Corona hjælpepakker

Covid-19 kompensation

Regeringen og et bredt flertal af folketingets partier har den 27. oktober 2020 indgået en aftale omkring kompensationsordninger for virksomheder, der er ramt af Covid-19, som løber til og med 31. januar 2021.

Der er ikke udarbejdet egentlige lovtekster med videre og der er ikke for nuværende åbnet for ansøgning for kompensation for de enkelte ordninger.

Hovedpunkter i aftalen er som følger:

  • Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021.
  • Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 pct. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 pct.
  • Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet.
  • Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.

Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. Tvangslukkede får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder f.eks. messeaktivitet.

Specifikt om mink

Faste leverandører til pelsdyravlere kan fx være fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier, hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger.

Tiltag som følge af nedslagtning af mink og nedlukning af Nordjylland, er under forhandling i folketinget, og yderligere information vil følge herefter.

Kontakt

Såfremt du har spørgsmål kan du kontakte din sædvanlige rådgiver eller hvis det vedrører en allerede indsendt ansøgning kan du kontakte den person, der har behandlet din ansøgning.