Forside / Viden / 105 mio. kr. i ny pulje: Giver store tilskud til et bedre liv på arbejdspladsen

105 mio. kr. i ny pulje: Giver store tilskud til et bedre liv på arbejdspladsen

Puljen dækker bl.a. 80% af udgiften til en gennemgang af bedriften med en arbejdsmiljørådgiver, udgifter til leje af tekniske hjælpemidler til eksempelvis tunge løft, vrid mv., ligesom den dækker projekter, der går ud på at gennemføre styrketræning på arbejdspladsen.

Den 3/2-2021 vedtog et flertal i regeringen en pulje på 105 mio. kr. pr år frem til 2023, som mindre og mellemstore virksomheder på op til 50 medarbejdere kan søge midler fra for at nedbringe nedslidning.

Tilskuddet dækker 3 indsatsgrupper:

1. Autoriseret arbejdsmiljørådgivning med henblik på at forebygge fysisk eller psykisk nedslidning hos de ansatte eller at forebygge, at de ansatte kommer ud for arbejdsulykker

Dette vil sige, at virksomheden kan søge tilskud til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, dog ikke til noget hvor der allerede ligger et påbud til at løse en ulovlig problemstilling eller til allerede indgået aftaler. Puljen kan dække op til 80% af udgiften. Der kan dog max gives tilskud op til 500.000-, pr år. Eksempler på hvor dette kan være nyttigt i landbruget, kan være en gennemgang af bedriften med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som kan klarlægge de problemstillinger, der måtte være ift. gentagne løft, dårlige løft eller lign.

2. Sundhedsfremme for de ansatte i form af fysisk træning på arbejdspladsen

Dette kan dække projekter på arbejdspladsen, der går ud på at gennemføre styrketræning på arbejdspladsen. Ligesom en konsulent kan vejlede i korrekt arbejdsstilling ved de forskellige opgaver på bedriften.

3. Afprøvning af tekniske hjælpemidler op til tre måneder.

Har du nogle steder i bedriften, hvor der er tunge løft, skæve vrid, dårligt underlag eller lignende, som kan afhjælpes med en teknisk løsning, så kan dette være interessant. Puljen kan dække op til 80% af din udgift til leje af tekniske hjælpemidler. Du vil på bedriften have mulighed for at prøve hjælpemidlet af inden et eventuelt køb.

Prisen på lejen aftales individuelt imellem udlejer og lejer, dog skal den være på et realistisk beløb. Puljen kan også dække evt. omkostning til en konsulent, der skal lære de ansatte op i dette hjælpemiddel, så det bruges korrekt. Puljen kan ikke dække efterfølgende køb af produktet, men da man må forvente en vis værdiforringelse af produktet efter en udlejet periode, så kan produktet sandsynligvis have et afslag i prisen, så der her kan være en mindre økonomisk gevinst.

Hvor meget kan der søges støtte til

Støtten udbetales som en såkaldt ”de minimis-støtte”. Det vil sige, at en virksomhed maksimalt kan søge støtte på 1,5 mio. kr. over en 3-årig regnskabsperiode og max 500.000 årligt.

Enkelte brancher har dog en lavere grænse, hvor landbruget er en af disse. Grænsen for landbruget er på 20.000 euro (148.000 kr.) over 3 regnskabsår. Dette beløb dækker alle ”de minimis” støtteordninger, så hvis du allerede modtager støtte fra en anden pulje igennem denne ordning, så husk du ikke kan komme over denne grænse.

Støtten kan dække op til 80 procent af udgifterne, der er relateret til de 3 indsatsområder og administreres af arbejdstilsynet. Du kan læse mere om emnet på deres hjemmeside.

Der åbnes op for ansøgninger den 29. marts 2021 og året ud eller til pengene er brugt. Fra 1. januar åbnes næste pulje på 105 mio. kr. Så hvis puljen er opbrugt, inden du får sendt din ansøgning, er der en ansøgningsmulighed igen fra d. 1. januar 2022 og igen i 2023.