×

Få hjælp til at søge tilskud 

Når du investerer i vedvarende energi, kan du søge tilskud. Vores rådgivere kan hjælpe dig

Fra 2014 til 2020 er der hver år afsat 500 mio kr. som gives i investeringstilskud til udskiftning af fossile brændselsanlæg med biobrændselsanlæg. For landbruget betyder det, at der gives tilskud til udskiftning af oliefyr, gasfyr og elvarme som erstattes af biobrændselsfyr (halm-, flis- og træpiller) og varmepumper. Det er kun til procesenergi, og det er opvarmning af stalde og korntørring.

 

Loft for tilskud 

 • Max. 23 kr. pr GJ i 10 år. Dette loft rammes ofte ved halmfyr.
 • Min. 2 år tilbagebetalingstid. Dette loft rammes ofte ved træpillefyr.
 • Max. 65 % af investeringsbeløbet til proces. Dette loft rammes normalt ikke.

 

Salg af energibesparelser

Det er muligt at opnå et økonomisk tilskud ved at sælge en CO2 besparelse når der foretages eksempelvis en energieffektivisering eller hvis der spares diesel.
Energiselskaberne er blevet pålagt at skulle spare kWh. Derfor vil de gerne give et tilskud på op til 45 øre pr. sparet kWh, eller 4,5 kr. pr. sparet liter diesel. Det kan derfor være en god ide at tage kontakt til os før du påbegynder en ny investering, for der kan være penge at hente. Der laves en aftale om salget af energibesparelsen før investeringen foretages. Aftalen indsendes sammen med dokumentation af besparelsen. Tilskuddet kan søges hos både private og firmaer.

Ting der kan give tilskud kunne være:

 • Udskiftning af ældre fyr til et nyt.
 • Opsætning af varmepumpe i stedet for fyr.
 • Udskiftning af traktor
 • Selvkørende fuldfoderblander
 • Omlægning til reduceret jordbearbejdning
 • Gylleudlægger
 • LED lys
 • Ventilatorer
 • Brøndkøling af mælk

Mulighederne er mange, og vi kan hjælpe med ansøgning og dokumentation.